Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik: Sannolikhet och statistik

Skapad 2016-01-23 18:55 i Öjersjö Storegård Partille
Sannolikhet, tabeller och diagram, lägesmått samt kombinatorik.
Grundskola 6 Matematik
Vi kommer att lära oss om hur man beräknar sannolikhet och repeterar medelvärde, median och typvärde. I arbetsområdet ingår också tabeller och diagram samt enkel kombinatorik.

Innehåll

Syfte - Varför ska vi göra det här?

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll - Vad ska vi göra?

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Så här kommer vi att arbeta

Vi har gemensamma genomgångar där nya delmoment tas upp. Vi repeterar även det som vi tidigare har arbetat med inom arbetsområdet.

Vi gör praktiska uppgifter och övningar med konkret material som uppmuntrar till matematiska diskussioner i mindre grupp eller helklass.

Vi arbetar med arbetsblad enskilt, i par eller mindre grupp samt med utvalda matematikuppgifter i boken eller digitalt.

 

Bedömning - Hur ska du visa att du kan?

När du har arbetat med det här arbetsområdet ska du visa att du har utvecklat din förmåga att:

 • använda dig av de begrepp som vi har arbetat med
 • använda dig av olika sätt att uttrycka sannolikheter
 • använda dig av lägesmåtten typvärde, median och medelvärde
 • använda dig av enkel kombinatorik, t ex på hur många olika sätt man kan kombinera ett visst antal klädesplagg
 • tolka tabeller och diagram
 • beskriva en undersökning med hjälp av tabeller och diagram

Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov.

 

Matriser

Ma
Bedömningsmatris för arbetsområdet Sannolikhet och statistik

Lösa problem med strategier & metoder

E
C
A
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
i huvudsak fungerande sätt med viss anpassning
relativt väl fungerande sätt med förhållandevis god anpassning
välfungerande sätt med god anpassning

Välja & använda matematiska metoder

E
C
A
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom sannolikhet och statistik med tillfredställande resultat.
i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget med tillfredsställande resultat.
ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget med gott resultat.
ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget med mycket gott resultat

Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt

E
C
A
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
i huvudsak fungerande sätt med viss anpassning
ändamålsenligt sätt med förhållandevis god anpassning
ändamålsenligt och effektivt sätt med god anpassning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: