Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga stabilt och hållbart

Skapad 2016-01-23 20:42 i Montessoriskolan Vaxholm Grundskolor
Vi lär oss om hur man bygger stabilt och hållbart genom att prova att bygga praktiskt samt läsa och studera olika typer av byggnader i olika material och av olika konstruktion.
Grundskola 4 – 6 Teknik
I det här arbetsområdet arbetar vi med att bygga broar, pelare och torn av olika material och konstruktioner för att sedan testa dess hållfasthet. Vi kommer att läsa om olika typer av brokonstruktioner och vilka styrkor och svagheter de har. Vi kommer också att lära oss om olika sätt att isolera t ex hus från kyla och värme.

Innehåll

Det här ska du som elev lära dig

Du ska kunna:

Muntligt och praktiskt beskriva och ge exempel på tekniska lösningar när det gäller broar och torn, använda ord som t.ex. Balkbro, Valvbro, Hängbro, Hållfastighet, Drag, tryck, böj
Mittspann, Poloner = torn, Kablar, Fackverk, balk, pelare

Genomföra ett enkelt teknikutvecklings- och konstruktionsarbete genom att bygga broar , där du provar idéer och utformar en ritning.

Göra försök med olika material för att skapa så god isolering som möjligt.

Dokumentera ditt arbete

 

Syfte och centralt innehåll, hämtat från läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Så här kommer vi att arbeta

Gemensam genomgång och diskussioner och läsa fakta kring olika konstruktioner samt stabilitet och hållfasthet.

Grupparbete där ni konstruerar olika brotyper och torn.

Grupparbete där ni isolerar en isklump

 

Vi kommer att bedöma...

Under arbetsområdet ska du tillsammans med din grupp rita en skiss/ritning och skriva text, om hur er bro, torn ska se ut. Din skiss/ritning ligger till grund för bedömningen inom arbetsområdet.

Du ska dokumentera och motivera samt skissa en bild på hur ni isolerat er isklump och varför ni valde just detta material. 

Du kommer bli bedömd i hur du arbetar i din grupp för att arbetet ska gå framåt. Bidra med idéer, pröva idéer, bidra med att arbetet går framåt.

Matriser

Tk
Kunskapskrav teknik

Bedömningen avser

Arbetet med hållfasta konstruktioner
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att
• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används. 

Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras upp- byggnad och de material som används.
Förmåga att
• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlings-alternativ som leder framåt.
Förmåga att
• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord. 

Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: