Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Neue Briefe von Felix" (VT2016)

Skapad 2016-01-24 08:17 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Fokusen ligger på att vi följer haren Felix till olika tidsperioder i det förflutna. Genom att besöka de olika tidsperioderna försöker vi att belysa tidens karakteristiska kännetecken. Du kommer att utöka dina historiska kunskaper och ditt ordförråd med hjälp av olika roliga aktiviteter kring tidsperioderna Felix reser till.
Grundskola F – 3
...

Innehåll

Syfte, mål, innehåll, genomförande, redovisning

Syfte

Eleverna ska utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Mål

Du ska utveckla din förmåga att läsa och skriva olika texter.

Innehåll

Vi läser, arbetar med arbetsuppgifter och samtalar om texter.

Genomförande

Du ska läsa korta texter ur skönlitteratur och svara på frågor om dessa. 

Redovisning

Läsningen och läxor redovisas fortlöpande både muntligt och skriftligt.

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • Ml
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
 • Ml  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
 • Ml  1-3
  Läsa och skriva Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
 • Ml  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntligt berättande för olika mottagare.

Matriser

Bedömningsmatris 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Du läser enkla meningar och korta texter
Du läser med flyt och förstår enklare texter och listar ut längre, obekanta ord med hjälp av de ord som du redan förstår.
Du läser flytande med god läsförståelse t.ex. enkla kapitel böcker.
Skriva
Du skriver enkla meningar. Det förekommer stavnings- och grammatiska fel men budskapet framgår tydligt.
Du skriver utvecklade meningar och korta berättande, beskrivande eller informerande texter om för dig välbekanta ämnen. Du har relativt god förståelse och använder grundläggande grammatiska regler och interpunktion.
Du skriver berättande, beskrivande eller informerande texter. Du har god förståelse och använder grundläggande grammatiska regler och interpunktion. Du jämför ordföljd, stavnings-regler och interpunktion i modersmålet med svenska.
Tala och samtala
Du berättar enkelt om dig själv och din omgivning. Du ställer enkla frågor och kan svara. Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi.
Du återberättar med enkla ord en text/ en händelse. Du ställer utvecklade frågor och svarar med fullständiga meningar. Du gör enkla jämförelser mellan modersmålets uttal och svenska. Du rättar dig efter språkets grammatik.
Du återberättar en text (en berättelse, en saga, en myt) på ett detaljerat sätt. Du ställer välutvecklade frågor och svarar med fullständiga meningar. Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi bra. Du gör mer utvecklade jämförelser mellan modersmålets uttal och svenska.
Lyssna och förstå
Du följer en enkel dialog som berör ämnen i din egen vardag.
Du förstår och följer instruktioner som består av flera led Du förstår innehållet i åldersanpassade TV program/film.
Du förstår åldersanpassade texter vid högläsning.
Språkbruk
Du uttrycker känslor och åsikter på ett enkelt sätt.
Du kan beskriva en person, ett djur, en sak, en händelse eller en upplevelse på ett detaljerat sätt.
Du använder dig av ord och begrepp för att uttrycka känslor, åsikter och kunskaper på ett detaljerat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: