Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Emerald Isle

Skapad 2016-01-24 09:05 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
LPP till arbetsområde om Irland och Nordirland baserat på läromedlet Spotlight 9, samt extra material (eget samt från olika källor som t. ex. The British Council mm.)
Grundskola 9 Engelska

What do you already know about The Republic of Ireland and Northern Ireland, about Ireland of today and its history? What places would you go to if you went there – how would you plan your trip? What places would you suggest a foreigner to visit in Sweden?

Innehåll

Konkretiserade Mål

What to work with:

 • learn more about The Republic of Ireland and Northern Ireland 
 • account for this knowledge orally and in writing
 • grammar: nationality adjectives, difference between do and make, subject-verb agreement, verb tenses
 • writing: use linking words to achieve cohesion, and plan before you write in order to produce a coherent text

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Sånger och dikter.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Working areas:

You will listen to me talking about Ireland and answer some questions. You will  read certain pages in Spotlight 9, watch videos about Ireland, listen to songs and analyse verses, short texts and famous quotes by Irish people (e.g. Oscar Wilde, James Joyce, Samuel Beckett). You will practice the prewriting and drafting stages, as well as the use of certain linguistic devices (for example how we use linking words to connect our sentences) in order to improve your writing skills. These should be then used in your writing task (information letter).

Spotlight 9:

Sanna's backpacker's blog, TB p.30-38, WB p. 26 A-C

A history of conflict TB p. 36-38, WB. 29 

Song by Sinéad O'Connor 

Oscar Wilde WB p. 39 + stencil + other great Irish authors 

Grammar:

do and make  WB p. 167-168

Nationality adjectives p. 169

 Extra material:

To be handed out in class : conjunctions, linking words, timelines, etc. (make sure you ask for a copy if, for some reason, you miss our lesson)

 

 

 

 

Prel. time plan and how to account for your work:

We will  start working in w. 02 and finish the unit just after your spring break, that is to say by week 9.

Account for your work:

Do your homework

A writing assignment

 

 

Assessment

Jag bedömer dina kunskaper efter kraven i kunskapstabellen


Uppgifter

 • Writing assignment

Matriser

En
Kopia av Bedömningsmatris i Engelska åk 7-9 - LGR11

Produktion

- det man själv skriver eller muntligt kan uttrycka på målspråket
1
2
3
SKRIVA
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... - relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande - med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... - relativt varierat, tydligt och sammanhängande - med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: