Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2016-01-24 14:23 i 0 Lextorpsskolan F-6 Trollhättan
Alla har vi nog kikat upp på vår stjärnhimmel och fascinerats av vårt gigantiska stjärnsystem, vad heter alla stjärnor och hur ser de ut? Vi kommer att bege oss ut på en resa i vårt solsystem och utforska stjärnorna, solen och månen. När vi jobbar med solsystemet kommer vi in på frågan varför vi har årstider på vår planet?
Grundskola F – 3 Fysik NO (år 1-3)
Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden.

Innehåll

Syfte - långsiktiga mål

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Fy  1-3
  Året runt i naturen Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • Fy  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Fy  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Fy   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • Fy   3
  Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • Fy   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Konkretisering av målen

 • Du ska kunna berätta och visa att solen är i centrum för vårt solsystem. Eleven ska kunna berätta att jorden rör sig runt solen och att månen rör sig runt jorden.
 • Eleven ska kunna att det tar ett år för jorden att ta sig runt sin bana runt solen och att det tar en månad för månen att röra sig runt jorden.
 • Eleven ska kunna berätta vad som är typiskt för de olika årstiderna.
 • Du ska anteckna, klippa och klistra in bilder och dokumentera det du lär dig.

Bedömningssituationer

 • Elevens förmåga att berätta om hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • Elevens förmåga att berätta om hur lång tid det tar för jorden att röra sig runt solen och månen att röra sig runt jorden.
 • Elevens förmåga att berätta om varför vi har årstider och vad som är typiskt för dem.
 • Elevens förmåga att återberätta med hjälp av sin dokumentation.

Redovisningsform

Eleverna redovisar sina kunskaper/förmågor löpande under temats gång 

Tipspromenad 

Undervisningens upplägg

 • Göra egna rymdraketer och egen stjärnhimmel/stjärnbild.
 • Skriva olika texter t ex. ”Här bor jag” med början i universum.
 • Samtal och diskussioner
 • Titta på filmer
 • Använda oss av faktaböcker
 • Eleverna kommer att samla sitt material i en mapp för att sedan göra sin ”Bok om rymden”.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: