Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt-16 Medeltiden, kungarna och krigen

Skapad 2016-01-24 15:35 i Unnerödsskolan Uddevalla
LPP:en behandlar hur kungarna försökte styra sina riken, maktkamperna i Sverige, bönder och bergsmäns betydelse, krigen mellan Danmark och Sverige och de mest kända personerna i Sverige under medeltiden.
Grundskola 5 Historia
...

Innehåll

Syfte (nationella mål)

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll

Medeltiden var en tid av maktkamper. Man ville ta makten över land, folk och hav. Det finns spår ifrån denna tid än idag!

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 De nordiska staternas bildande.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Konkretisera

Vi ska läsa om personer, maktkamper och skeenden inom denna tidsperiod.

 • Hansan.
 • Kalmarunionen.
 • De mest kända personerna i Sverige under medeltiden.
 • Maktkampen mellan Danmark och Sverige.

 

Vi ska få en kronologisk tidslinje över perioden.
Vi ska analysera på vilket sätt handeln mellan olika länder har påverkat oss och/eller lämnat spår i vår tid.

Undervisningen

Vi kommer bland annat att arbeta med att:

- läsa olika typer av texter och samtala kring dessa

- titta på filmer som behandlar medeltiden.

- skriftligt svara på frågor om de avsnitt i boken "Puls Historia" som vi arbetet med.

 

 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

  • känna till på vilket sätt Sverige och övriga Norden kom i kontakt med övriga världen genom t. ex handel, kulturutbyte.
  • kunna ge exempel på hur vi idag kan se spår av medeltiden i våra dagar och hur det påverkar oss idag.
  • reflektera över hur män, kvinnor och barn i olika samhällsklasser levde och jämföra med hur man lever idag. 
  • delta i resonemang om medeltiden, svara på muntliga och skriftliga frågor.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: