Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent åk 7

Skapad 2016-01-24 15:46 i Östlyckeskolan Alingsås
Grundskola 7 Matematik
Bråk, hur fungerar det? Hur vet man vilka bråk som är lika stora? Bråkform och blandad form - hur hänger det ihop? Hur räknar man addition och subtraktion? Delar av ett antal - hur gör man? Förkorta och förlänga bråk.

Begreppet procent, vad handlar det om? Vilka metoder används när man räknar med procent?

Innehåll

Mål för elev

Begreppen Bråk, Procent, Proportionalitet. Begreppens innebörd och samband.

Metoder att kunna vid räkning med bråk och procent:

 1. metod/metoder för att räkna addition och subtraktion med bråk
 2. metod/metoder för att räkna ut andel 
 3. metod/metoder för att kunna växla mellan bråk-decimal-procent.
 4. metod/metoder för att räkna ut hur mycket ex 6 % är av 85 kr.
 5. metod/metoder för att ange hur många procent är ex 8 av 28.
 6. metod/metoder för att räkna ut 100% om du vet ex att 20% = 50 kr.

De typer av problem som vi arbetar med är främst vardagsproblem som t.ex. handlar om att räkna ut rabatter, att räkna ut hur många % av klassen som cyklar till skolan eller att räkna ut hur många 1/3 av 60 chokladkolor är.Kursplanemål
Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Samband och förändring Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  A 9
  Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
 • Ma  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
 • Ma  A 9
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
 • Ma  A 9
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  A 9
  Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Genomförande

 • Du kommer att få genomgångar och övningar - enskilt och i grupp.
 • Vi kommer att arbeta i läroboken, med arbetsblad och olika aktiviteter.
 • Dina kunskaper kommer att bedömas under lektionernas arbete samt i ett skriftligt prov.

Matriser

Ma
Bedömning

Moment

Godtagbar nivå
På väg mot högre nivå
Högre nivå
Begreppet bråk
Förstår täljarens och nämnarens innebörd
Du kan storleksordna enkla bråk
Du kan storleksordna de flesta bråk
Du kan med stor säkerhet storleksordna bråk
Jämföra bråk. Olika namn - lika stor del. Förkorta och förlänga bråk Bråkform - blandad form
Du kan förkorta och förlänga enkla bråk. Du kan växla mellan blandad form och bråkform på enkla bråk
Du kan förkorta och förlänga de flesta bråk. Du kan i de flesta fall växla mellan bråkform och blandad form
Du kan med stor säkerhet förkorta och förlänga bråk Du kan med stor säkerhet växla mellan blandad form och bråkform
Begreppet proportionalitet
Del av antal
Du kan räkna ut en del av ett antal, med täljaren 1
Du kan räkna ut del av ett antal med olika tal i täljaren.
Du kan räkna ut det hela om man vet delen av, ex 3/8 är 12, vad är då det hela?
Begreppet procent
Procent för att beskriva andel Samband procent, bråk och decimaltal.
Du kan ge en enkel förklaring till begreppet procent. Du kan skriva enkla samband mellan bråk, procent och decimaltal.
Du kan resonera om begreppet procent. Du kan skriva samband mellan de flesta bråk, procent och decimaltal.
Du kan med säkerhet resonera om begreppet procent. Du kan med säkerhet skriva samband mellan bråk, procent och decimaltal.
Metoder
Hur väl metoden är anpassad till uppgiften
Du väljer metoder med viss anpassning till uppgiften
Du väljer metoder med anpassning till uppgiften
Du väljer metoder som är väl anpassade till uppgiften
Hur väl du genomför metoder och beräkningar
Du genomför metoder och beräkningar med godtagbart resultat
Du genomför metoder och beräkningar med gott resultat
Du genomför metoder och beräkningar med mycket gott resultat
Problemlösning
I vilken grad du kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll
Du tolkar enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll
Du tolkar muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll
Du tolkar sammansatt muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll
I vilken grad du kan beskriva ditt tillvägagångsätt vid problemlösning med hjälp av matematikens uttrycksformer
Du beskriver ditt tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer
Du beskriver ditt tillvägagångssätt på ett fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer
Du beskriver ditt tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: