Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2016-01-24 17:11 i Särskolan Stenungsund
Vad ser vi när vi tittar upp på himlen? Detta ska vi arbeta med tillsammans under årets första veckor!
Grundsärskola F – 6 Kommunikation Verklighetsuppfattning
Finns det människor i rymden?

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • KOM
  Syfte söka information från olika källor, och
 • KOM
  Syfte använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
 • VEU
  Syfte använda kunskaper om människa och natur,
 • VEU
  Syfte ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
 • VEU
  Syfte använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • KOM  1-9
  Tolka och förstå Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • KOM  1-9
  Informationssökning Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på Internet.
 • VEU  1-9
  Människa, djur och natur Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
 • VEU  1-9
  Tid Tidsuppfattning, till exempel länge, före och strax.
 • VEU  1-9
  Tid Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
 • VEU  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.

Undervisning

 • Vi kommer att använda materialet Leia och björndjuren.
 • Titta på himlen vid olika tider på dagen/dygnet
 • Se på film
 • Hur blir det dag?
 • Hur blir det natt?
 • Årstiderna
 • Begrepp som har med temat att göra

Bedömning

Kopplingar till läroplan

 • KOM   9
  Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
 • KOM   9
  Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
 • KOM   9
  Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
 • VEU   9
  Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
 • VEU   9
  Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
 • VEU   9
  Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: