Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kapitel Geometri åk9 lärobok Libers Z

Skapad 2016-01-24 18:38 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Pedagogisk planering i matematik på området geometri
Grundskola 9 Matematik
Vecka 2-6 kommer vi att arbeta med området Geometri. Ordet geometri kommer från två grekiska ord som betyder jord och mätning. Vi kommer att lära oss vad likformighet betyder och vad Pythagoras sats säger oss om rätvinkliga trianglar. Vi lär oss också mer om beräkning av volym och undersöker ett antal tredimensionella geometriska kroppar.

Innehåll

Presentation av ämnesområdet

Matematikbegrepp att kunna:

Spegling, symmetri, likformighet, längdskala, kvadratrot, Pythagoras sats, katet, hypotenusa

Övergripande läroplansmål

Syfte

Eleven ska ges förutsättning att utveckla sin förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Geometri Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  7-9
  Geometri Likformighet och symmetri i planet.
 • Ma  7-9
  Geometri Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Måldialog

Du kommer att utveckla din förmåga att

 • se symmetriska egenskaper hos objekt
 • använda likformighet för att lösa matematiska problem
 • genomföra beräkningar med kvadratrötter med och utan miniräknare
 • undersöka giltigheten i och lösa problem med Pythagoras sats
 • att värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • att förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i området

Undervisning

I undervisningen kommer vi att

 • Ha muntliga genomgångar.
 • Göra praktiska övningar.
 • Diskutera.
 • Arbeta i läroboken både enskilt och gemensamt.

 

Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom:
• ett aktivt deltagande i samtal och diskussioner
• ett aktivt deltagande på lektioner

Och tillsist:

 • Tänk på att redovisa dina uppgifter ordentligt när du övningsräknar. Gör alltid ordentliga redovisningar och skriv alltid fullständiga svar, det har du igen på proven.
 • Ta vara på lektionstiden. Ju mer du får gjort på lektionen desto mindre behöver du jobba hemma.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: