Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tro, kropp och kärlek

Skapad 2016-01-24 18:41 i 0 Kronan F-9 Trollhättan
Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. Vi ska även skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. Vi ska även skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.

Innehåll

Förmågor

  • Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, 
  • Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

 

 

Centralt innehåll

  •  Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relation

 

  •  Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

 

  • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Genomförande

Uppstart med pedagog från kyrkan som berättar en gemensam historia från världsreligionerna kristendom, judendom och islam. Utifrån denna bygger vi på likheter och hittar gemensamma drag att utgå ifrån.

Vi samtalar kring livsfrågor som vi möter i vår vardag, i film och barnböcker.

I film, bilder och samtal lär vi oss känna igen högtider och symboler för de olika religionerna.

Vi läser berättelser från de olika religionerna där flera är samma.  De är utgångspunkt för att se likheter och skillnader. Vi tränar också på att återberätta dessa.

Genom olika studiebesök fördjupas våra kunskaper.

Bedömning

  • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  • Eleven beskriver några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: