Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteBorgen 4A kap 4-5 multiplikation, division

Skapad 2016-01-24 19:35 i Edsskolan Östhammar
Lpp som utgår från Matteborgen 4A kapitel 4. Behandlar momenten multiplikation, division.
Grundskola 4 Matematik
Kapitel 4: Multiplikation och division. Arbetsområde v. 4-10

Innehåll

Kursplanens syfte

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Konkretisering av syfte

I kapitel 4 utvecklar du förmågan att:

 • förstå hur addition och multiplikation hör ihop
 • kunnna multiplicera ental, tiotal och hundratal tex 5x6, 5x60, 5x600
 • förstå hur multiplikation och division hör ihop
 • kunna använda kort division, tex 93/3, 846/2
 • kunna använda multiplikation och division när du löser textuppgifter
 • bli säker på multiplikationstabellerna 0-10

 Arbetssätt / Undervisning

Du kommer att arbeta med materialet MatteBorgen.
Vi kommer ha gemensamma genomgångar då det är viktigt att du är med och diskuterar olika tankesätt och lösningsmetoder.
Du arbetar enskilt och ibland i par med uppgifterna i boken.
Du gör praktiska övningar kopplade till de konkreta målen tex spel.
Efter varje kapitel gör du en diagnos. Diagnosen visar vilket av de två spåren (det röda eller blå) du ska arbeta vidare med.
Arbetet avslutas med en provräkning.

Bedömning:

Din aktivitet på lektionerna

Diagnos

Prov

Läxor

 

Matriser

Ma
MatteBorgen 4A kap 4.


Ma
Multiplikation och division

>>>
Grund
>>>
Utmaning 1
>>>
Utmaning 2
Att veta hur addition och multiplikation hör ihop.
Vet hur addition och multiplikation hör ihop, men har svårt att förklara det.
Vet och kan enkelt förklara hur addition och multiplikation hör ihop.
Vet och kan förklara på ett djupare sätt hur addition och multiplikation hör ihop.
Att veta hur multiplikation och division hör ihop.
Vet hur division och multiplikation hör ihop, men har svårt att förklara det.
Vet och kan enkelt förklara hur multiplikation och division hör ihop.
Vet och kan på ett djupare sätt förklara hur multiplikation hör ihop.
Kunna multiplikations tabellerna 2-10.
Kan tabell 2-5 och 10.
Kan tabell 6 och 7.
Kan tabell 8 och 9.
Kunna multiplicera tal som slutar på 0.
Kan multiplicera tal som slutar på 0.
Kan multiplicera med 0 och kan enkelt förklara tankegången.
Kan multiplicera med 0 och kan enkelt förklara tankegången.
Kunna räkna multiplikation i flera steg med hjälp av talsorter.
Kan räkna multiplikation med hjälp av talsorter t.ex. 3x43, 4x627.
Kan räkna multiplikation med hjälp av talsorter och på ett enklare sätt förklara tankegången.
Kan räkna multiplikation med hjälp av talsorter och på ett djupare sätt förklara tankegången.
Kunna räkna enklare kort division.
Kan oftast räkna kort division på rätt sätt.
Kan räkna kort division på rätt sätt och på ett enkelt sätt förklara tankegången.
Kan räkna kort division på rätt sätt och på ett djupare sätt förklara tankegånen.
Kunna lösa textuppgifter med hjälp av multiplikation och division.
Väljer ofta rätt räknesätt när en textuppgift ska lösas.
Väljer rätt räknesätt när en textuppgift ska lösas.
Väljer rätt räknesätt och kan förklara tankegången för hur en textuppgift kan lösas.
Kunna förklara och använda begreppen faktor, produkt, täljare, nämnare och kvot.
Kan använda begreppen men är osäker på att förklara tankegången.
Kan använda begreppen och på ett enklare sätt förklara tankegången.
Kan använda begreppen och på ett djupare sätt förklara tankegången.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: