Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklära C

Skapad 2016-01-24 19:46 i Junibackens skola Ludvika
Vi använder boken Språklära C för att lära oss substantiv, verb, adverb, pronomen, prepositioner, satslära och skrivregler.
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi jobbar en lektion i veckan med boken Språklära där vi lär oss grammatik som man bland annat behöver kunna för att skriva texter och lära sig andra språk.

Innehåll

Vad ska vi lära oss? Varför?

Undervisningen i svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Undervisningen ska stimulera eleverna intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer och uppbyggnad samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Det här ska vi göra

- arbeta i språklära C boken


- genomgångar i stora grupper/smågrupper


- arbeta med substantiv, adjektiv, verb


- arbeta med pronomen


- arbeta med prepositioner


- arbeta med satslära  

                                                                           

- arbeta med skrivregler

 


Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Det här ska jag bedöma

Jag bedömer:

 • hur du deltar i de gemensamma genomgångarna och diskussioner.
 • hur du gör de skriftliga uppgifterna i boken


Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris i svenska åk 6

Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
Ej ännu nått kunskapskraven
SKRIVA
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll...
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll...
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll...
...och i väl fungerande struktur...
...och i relativt väl fungerande struktur...
...och i huvudsak fungerande struktur...
...samt god språklig variation.
...samt förhållandevis god språklig variation.
...samt viss språklig variation.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
...och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
...och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
...och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: