Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upplysningstiden 8 B VT16

Skapad 2016-01-24 21:12 i Irstaskolan Västerås Stad
Upplysningstiden - ett nytt sä att se på världen.
Grundskola 8 – 9 Historia
Det här arbetsområdets tema är upplysningen - en intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike. Det var främst i England som de nya upplysta idéerna kom, men de togs emot och utvecklades av några framstående franska filosofer. Några av dessa nytänkare är Montesquieu, Voltaire, Rousseau och Wollstonecraft.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Arbetsområdet kar bl a kopplingar till följande syften i läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Kopplingar till det centrala innehållet

Arbetsområdet har kopplingar till bl a följande centrala innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.

Undervisning och material

- Gemensamma genomgångar
- Läroboken SOS Historia, nya boken, s 140 - 151
  För dig som vill lyssna på boken via inläsningstjänst är ISBN
  numret:978-91-47-10388-1
- Bildspel
- Film
- Arbetsblad 
- Läxor

 

Bedömning - vad och hur och när

Du får en möjlighet att visa vad du lärt dig i samband med ett skriftligt prov vecka 8, måndagen den 22/2.

OBS! Vecka 7 är det temavecka och då följer ni inte ordinarie schema.

För att öka dina chanser att nå ett bra resultat på arbetsområdet kommer du också att få ett antal läxor, som hjälper dig att förbereda dig inför provet.

När det blir dags för bedömning är tanken att du skall kunna resonera kring följande:

- Det gamla sättet att se på världen, dvs hur såg man på världen innan upplysningsidéerna slog igenom.
- Vad var det nya med de upplysta idéerna - vad handlar de om?
- Vad kämpade Charles Louis de Montesquieu, Francois de Voltaire, Jean-Jacques Rousseau och Mary Wollstonecraft för/emot?
- Vad finns kvar av dessa idéer så att de till och med påverka dig och din familj idag?
- Varför är upplysningstiden så viktig?

Beträffande ord och begrepp som kan vara bra om du kan sätta in i ett sammanhang så se separat dokument som jag lägger i lärloggen.

 

Matriser

Hi
Basmatris bedömning Historia år 7-9

F
E
C
A
Tidsperioder
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­mord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Villkor och värderingar
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Undersöka utvecklingslinjer
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Fortsätta utvecklingslinjer
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Historiska begrepp
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: