Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur Sverige styrs

Skapad 2016-01-25 09:35 i Central barn- och elevhälsan Falkenberg
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med undervisningen är att du ska förstå hur Sverige styrs och hur demokratin fungerar i Sverige. Från kommunal och landstingsnivå till riksdag och regering. Du kommer att lära dig hur ett val fungerar.

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Bedömning - vad och hur

Du kommer att bli bedömd utifrån din förmåga att undersöka, förklara och analysera hur demokratin fungerar i Sverige. Hur vi tillsammans bygger ett samhälle och hur vi kan vara med och påverka olika beslut.

Kopplingar till läroplan

 • Sh  E 9
  Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 9
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sh  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få läsa, svara på frågor och se filmer, samt diskutera innehållet. Du kommer också få jobba utifrån våra riksdagspartiers hemsidor och även riksdagens och regeringens hemsidor. 

Kopplingar till läroplan

 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: