Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt om känslor

Skapad 2016-01-25 11:07 i Ringblomman Örebro
Kan man sätta ord på sina känslor är det lättare att hantera konflikter och kompisrelationer. Genom projektet vill vi stötta barnen i att känna igen och hantera de olika känslorna. Vi kommer att börja prata om känslorna glad, arg och ledsen.
Förskola

Kan man sätta ord på sina känslor är det lättare att hantera konflikter och kompisrelationer. Genom projektet vill vi stötta barnen i att känna igen och hantera de olika känslorna. Vi kommer att börja prata om känslorna glad, arg och ledsen.

Innehåll

Bakgrund

Nu startar vi en ny termin och vi vill svetsa samman gruppen, vi har tidigare arbetat med kompistavlan. Kompistavlan fokuserade på samarbete, hjälpsamhet, säga snälla saker och att vara generös. Efter att konflikter har uppstått nu efter jul känner vi att ett projekt kring känslor och konflikthantering skulle passa bra.

Syfte

Syftet med projektet är att stötta barnen att uttrycka och känna igen sina känslor och att lära barnen hantera situationer som uppstår i barngruppen, positiva som negativa.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

Genomförande

Vi kommer att jobba med en känsla i taget och inleda varje känsla med ett rollspel med efterföljande tankekarta, där barnen får tänka fritt kring känslan.

Barnen kommer att få göra varsin "känslobok".

Vi kommer arbeta med tecken för de olika känslorna.

Vi kommer att titta på några avsnitt av ugglan och kompisproblemet, från utbildningsradion som relaterar till känslor och relationer.

Vi kommer att läsa böcker som skildrar de olika känslorna.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

Utvärdering

Barnen var positiva till rollspelen. Något barn blev lite rädd, men det gick bra.

Vi nöjde oss med känslorna glad och arg, då mindre projekt tog över.

Känsloböckerna skapade ett intresse hos några av barnen att fortsätta jobba med egna böcker.

Att teckna känslorna har blivit en del i kommunikationen med två nya barn som inte behärskar det svenska språket riktigt än.

Projektet har hjälpt oss pedagoger att tänka annorlunda kring hur vi jobbat med konflikthantering. Vi har stöttat barnen i att försöka lösa konflikterna på egen hand innan vi träder in och hjälper dem. Barnen har tagit det till sig och pratar mer med varandra för att lösa meningsskiljaktigheter.

Projektet har avslutats men det finns möjlighet att ta upp det och fortsätta kommande termin.

Dokumentation har skett både i UNIKUM och på vår projektvägg. Projektet redovisades för föräldrar under grillkväll i juni.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: