Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Raketbygge år 4

Skapad 2016-01-25 12:06 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vi bygger raketer som vi skjuter upp i luften med hjälp av tryckluft och vatten. Vi kommer använda oss av PET-flaskor, kartong, färg, Kork, Vatten, luft och smältlim. Vi gör även en skalenlig ritning över vårt raketbygge. Uppskjutning sker vid vackert väder.

Innehåll

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Matris


Matriser

Tk
Teknik kunskapskrav år 4-6

Teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Föra arbetsprocessen framåt
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation av arbetet
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: