Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering, bild, barnkonventionen

Skapad 2016-01-25 12:48 i Ekdalaskolan Härryda
Grundskola 7 Bild
Vi kommer under den här terminen arbeta med barnkonventionen och illustrera de olika artiklarna som finns i den. Vi kommer att börja arbetsområdet med gemensamma genomgångar av kroppens och ansiktets proportioner samt enpunkts-perspektiv. Med dessa kunskaper som grund kommer du sedan att skapa din egen illustration i valfritt material och med valfri teknik. Under arbetets gång kommer du att dokumentera din arbetsprocess i en blogg, du kommer också att göra en utvärdering då du är färdig med din bild. Vi avslutar med en gemensam redovisning av bilderna.

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla.

 • Din kreativitet.

 • Din förmåga att ta egna initiativ.

 • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

 • Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

 • Presentera olika ämnesområden med bilder.

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer att lära oss om berättande, informativa och samhällsorienterande bilder och hur dessa kan utformas. Vi kommer också att gå igenom hur form, färg och bildkomposition kan påverka upplevelsen av en bild. I bloggen och genom redovisningen kommer du inte bara att presentera ditt eget bildskapande utan du ges också möjlighet att öva på att använda ord och begrepp som används för att läsa, skriva och prata om bilder och deras budskap.

Detta är ett enskilt arbete och tillsammans med de andra elevernas bilder skapar din bild hela barnkonventionen. När alla bilder är färdiga kommer de att sättas upp någonstans i skolan. Innan bilderna sätts upp ska du redovisa din bild för gruppen.

Hur ska vi arbeta?

Gemensamma genomgångar i början av arbetet för att sedan arbeta enskilt utifrån egna idéer med material och tekniker som du väljer själv. 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Du får välja material och teknik fritt utifrån vad du tycker passar ihop med din idé och utifrån vad du vill utveckla eller fördjupa dina kunskaper inom.  

Tillsammans bestämmer vi hur vi ska redovisa arbetet i gruppen. 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Varje lektion kommer du att blogga och på så sätt beskriva din arbetsprocess och även komplettera med bilder på hur ditt arbete går. Under arbetets gång kommer vi också att prata om ditt arbete och diskutera varför du gjort som du gjort och hur du kan utveckla ditt arbete. I slutet av arbetsområdet kommer du att lämna in din bild och din blogg för bedömning och du kommer även att redovisa din bild inför gruppen.

Kunskapskrav

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  A 9
  Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  A 9
  I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
 • Bl  A 9
  Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
 • Bl  A 9
  Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Bl  A 9
  Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
 • Bl  A 9
  Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
 • Bl  A 9
  Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
 • Bl  A 9
  Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.

Veckoplanering

Vecka 2: Vi påbörjar arbetet med en genomgång av artiklarna i barnkonventionen. 

Vecka 3-6: Genomgång av proportioner och perspektiv. 

Vecka 10: Inlämning av färdiga skisser samt bloggen.

Vecka 19: Inlämning av färdig bild samt bloggen. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: