Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, Gymnastik åk 9 vt 16

Skapad 2016-01-25 14:16 i Gammal Trelleborg
Grundskola 9 Idrott och hälsa
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med gymnastik

Innehåll

3.4 Idrott och hälsa


Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande.
Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet.
Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Syfte

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktivteter.

Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Genom undervisningen i gymnastik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

  • Idh  7-9
    Rörelse Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  • Idh  7-9
    Rörelse Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

Undervisningens innehåll och uppgifter

- veta hur man använder de olika redskapen på ett säkert sätt.- följa de regler som finns för att undervisningen skall kunna bedrivas på ett säkert sätt och använda dina kunskaper, och om möjligt förhindra risker för skador i samband med lektionerna i redskapsgymnastik.

- deltaga och uppvisa att du klarar av de flesta av grunderna i redskapsgymnastikens olika grenar (hoppa, häva, rulla, klättra, rotera, stödja, balansera osv.)

Matriser

Idh

F
E
C
A
Redskapsgymnastik
Redskapsgymnastik Kunskapskrav E, LGr 11: Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Deltar och behärskar till viss del sammansatta motoriska grundformer.
Visar en god teknik i olika moment och en god kroppskontroll. Rör sig med relativt god rytm och balans
Genomför olika moment med mycket säker teknik och kroppskontroll. Kan anpassa och variera sina rörelser till de krav olika aktiviteter kräver. Rör sig med god rytm, precision och balans
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: