Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kungsbacka "Om-världen" Katamaranen

Skapad 2016-01-25 17:02 i Strannegårdens förskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
Förskola

Utifrån Lpfö98 rev 2010 samt förskolans gemensamma förhållningssätt ( dvs. barnsyn, atmosfär och kunskapssyn) arbetar avdelningen/huset på följande sätt när det gäller nedanstående områden:

Innehåll

Normer och värden

Beskriv ert arbete: 

Vi arbetar mycket med att barnen skall vara trygga i sig själva och stolta över vilka dom är och att dom duger som de är. Vi jobbar aktivt med att skapa en miljö där barnen tillåts uttrycka sina åsikter, känslor och respekterar varandra. För att skapa denna miljö så är det viktigt att vi i personalgruppen föregår med gott exempel och "lever som vi lär". Genom ständiga diskussioner arbetar vi aktivt med vår gemensamma barnsyn.

Utveckling och lärande

Beskriv ert arbete:

Vi arbetar aktivt med att skapa en inbjudande miljö och att använda miljön som den tredje pedagogen. Vi förändrar miljön tillsammans med barnen efter deras behov och intressen. Genom detta vill vi väcka barnens lust och nyfikenhet till att utforska sin omgivning och sina sinnen på så många olika sätt och med så många olika infallsvinklar som möjligt. 

Barns inflytande

Beskriv ert arbete:

Vår verksamhet baseras på att barnen skall ha ett reellt inflytande över sin egen vardag. Med möjlighet att själva välja allt ifrån om de vill vara ute/inne, välja projekt de vill jobba med, när de vill äta frukost/mellanmål (vi har frukost/mellanmålsbuffe) mm. Stort inflytande över verksamheten innebär även ett stort ansvar över sina val så att alla får utrymme och möjlighet att trivas och växa på förskolan. Vi har ett gemensamt ansvar för både miljön och verksamhet på förskolan så att den blir rolig, trivsam och utvecklande. 

Uppföljning och utvärdering

Beskriv ert arbete:

Vi har en ständig dialog i vardagen, där vi utvärderar och analyserar verksamheten, Genom schemaläggning med, "pedagogiska måndagar", skapar utrymme för planering både enskilt, i grupp och mellan husen. Vi dokumenterar verksamhet med både fotografier och filmer och använder denna dokumentation för att tillsammans med barnen föra projekt framåt och kunna utvärdera det vi gjort. 

Förskola och hem

Beskriv ert arbete:

Redan vid inskolningen börjar vi arbeta med att föräldrarna skall känna sig delaktiga och få insyn i verksamheten. När föräldrarna känner sig trygga med verksamheten och pedagogerna så känner sig barnen trygga och det gör inskolningen till en positiv upplevelse för både barn och föräldrar. Vi använder Unikum i kontakten med föräldrarna både när det gäller information, blogg och för verksamhetsbaserad utvecklingsplan. Vi har en daglig dialog med föräldrarna vid lämning och hämtning och bjuder in till gemensamma träffar regelbundet.

Vi utgår ifrån barnens intressen/behov och verksamhetens behov av utveckling


Hur går vi vidare?

Vad behöver utvecklas med utgångspunkt ur vår dokumentation, reflektion och analys.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: