Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetiskt 2

Skapad 2016-01-25 19:24 i S-Munkedalsskolan Munkedal
Estetiskt: bild, musik, rytmik, drama, slöjd
Grundsärskola 1 – 6 Estetisk verksamhet

Estetiskt: bild, musik, rytmik, drama, slöjd

Syftet med undervisningen är att ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om olika sätt att skapa det estetiska ämnesområdet. Dessutom inspirera till intresse för estetiska uttrycksformer och traditioner, samt i olika kulturer. Genom undervisningen ska eleverna även stimuleras att ta del av kulturella utbud, vilket kan öka delaktigheten i sociala sammanhang. Vidare syftar undervisningen till att eleverna utvecklar kunskaper om ämnesspecifika begrepp.

Innehåll

Avsnitt 1

Konkreta mål:

 • Kunna följa enkla instruktioner med hjälp av bildschema vid bild- och slöjdframställning samt vid andra estetiska uppgifter
 • Kunna arbeta med olika tekniker och material i bild- och slöjdarbetet
 • Kunna delta i att lyssna till musik från olika tidsepoker
 • Kunna delta i att röra sig och dansa till musik från olika tidsepoker
 • Kunna delta i enkla dramatiseringar, exempelvis från nutid och dåtid, samt till sagor/berättelser.
 • Kunna delta i att framföra dramatiseringar inför andra/grupp
 • Kunna delta i att använda digitala verktyg (t.ex. kamera, dator, ipad, etc.) i arbetet med musik, bild och drama.

Kopplingar till läroplan

 • ES  1-9
  Estetisk framställning Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
 • ES  1-9
  Estetisk framställning Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
 • ES  1-9
  Estetisk framställning Rollspel till exempel utifrån sagor, händelser och känslor.
 • ES  1-9
  Estetisk framställning Dramatisering av sånger och berättelser med ljud, musik och rörelse.
 • ES  1-9
  Estetisk framställning Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden och framställning. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • ES  1-9
  Estetisk framställning Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
 • ES  1-9
  Estetisk framställning Presentationer, framträdanden och redovisningar såväl med som utan digitala verktyg
 • ES  1-9
  Material, redskap och tekniker Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialet kan kombineras med digital teknik.
 • ES  1-9
  Material, redskap och tekniker Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
 • ES  1-9
  Material, redskap och tekniker Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
 • ES  1-9
  Material, redskap och tekniker Arbetsbeskrivningar såväl med som utan digitala verktyg
 • ES  1-9
  Estetisk verksamhet i samhället Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika genrer, kulturer, traditioner och tidsperioder.
 • ES  1-9
  Estetisk verksamhet i samhället Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
 • ES  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.

Bedömning

Bedömningen av elevens kunskaper kommer att ske genom observationer och i diskussioner i arbetslaget. Detta dokumenteras i beskrivande form, utifrån vilka förmågor eleven utvecklat inom ämnesområdet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: