Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsaktiviteter 3.

Skapad 2016-01-25 20:08 i S-Munkedalsskolan Munkedal
Grovplanering vardagsaktiviteter 2015-2016
Grundsärskola 1 – 6 Vardagsaktiviteter

Vardagsaktiviteter, planering 2015-2016

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om rutiner i vardagen och att kunna välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön. Dessutom ska eleverna få möjligheter att utveckla kunskaper om närmiljön, dess natur, historia och traditioner.

Eleverna ska även få kunskaper om närområdets servicefunktioner, samt kunna använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.  

Kunskaper

 • Kunna delta i hygienrutiner
 • Kunna delta i bakning och enkel matlagning
 • Kunna delta i att använda redskap och livsmedel
 • Kunna orientera sig i närmiljön
 • Kunna hämta information med hjälp av bilder
 • Kunna använda ord, begrepp och symboler inom området

Kopplingar till läroplan

 • VAA  1-9
  Vardagsrutiner och vardagsmiljö Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
 • VAA  1-9
  Vardagsrutiner och vardagsmiljö Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • VAA  1-9
  Vardagsrutiner och vardagsmiljö Redskap, verktyg och teknisk utrustning som används i hemmet.
 • VAA  1-9
  Omvärld Närmiljön och dess historia, kulturarv, traditioner och högtider.
 • VAA  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.

Arbetssätt och undervisning

Olika former av visuellt  och verbalt stöd är en viktigt del i alla lektioner/aktiviteter.

Måltiderna förbereds genom att aktuella schemabilder sätts upp på elevernas dagsscheman. På hemkunskapen kommer eleverna att få baka och tillreda enkla måltider. Olika redskap används i vardagsarbetet.

Olika rutiner för hygien tränas i  vardagliga sammanhang.

Högtider, födelsedagar och  traditioner kommer att uppmärksammas på flera olika sätt, bl.a. med hjälp av vår gemensamma månadstavla. 

Eleverna ges tillfälle att orientera sig i skolans närmiljö och ta del av samhällsfunktioner och samhällsservice.

Bedömning; vad och hur.

Bedömning av elevernas kunskaper kommer att ske genom observationer och via diskussioner i arbetslaget. Detta dokumenteras i beskrivande form, utifrån vilka förmågor eleven utvecklat inom ämnesområdet.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: