Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nervsystemet och våra sinnen

Skapad 2016-01-25 23:44 i Kristiansborgsskolan Västerås Stad
Grundskola 9 Biologi
...

Innehåll

Syfte och förmågor

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.

Centralt innehåll ur läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Det här ska vi göra:

Genomgångar och diskussioner

Se på film och ljud , ljus, nervsystemet inklusive våra sinnesorgan.

Arbeta med text och frågor, muntligt och skriftligt.

Utvärdera kunskaper inom områdena genom en slutlig, sammanfattande uppgift.

Kunskapskrav vi arbetar mot:

Kopplingar till läroplan

 • Bi  E 9
  I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
 • Bi  E 9
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Bi  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
 • Bi  E 9
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
 • Bi  E 9
  Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
 • Fy  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
 • Fy  E 9
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
 • Fy  E 9
  Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Uppgifter

 • Uppgifter kring örat

 • Uppgifter kring ögat och ljuset

 • Övriga nervsystemet

Matriser

Bi
Nervsystemet, ljud och ljus

Begrepp, teorier, modeller och samband

 • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
komplettering krävs
grundläggande
utvecklade kunskaper
fördjupade kunskaper
Begrepp inom biologin
 • Bi  E 9
Du har visat baskunskaper och grundläggande förståelse för begrepp inom biologin. Du känner t.ex. till ögat och örats olika delar. Vet något om problem som kan uppstå kring nervsystemet.
Du kan förstå begrepp och samband inom biologin på ett bra sätt. Du förstår hur t.ex. hörseln fungerar och vad som kan orsakat skador i hörselorganet.
Du kan förstå och förklara begrepp och samband inom biologin på ett bra sätt. Du kan förklara hur olika centra i hjärnan styr olika funktioner, känslor etc.
Jämföra och dra slutsatser
Du kan jämföra frågor och resultat i en undersökning. Du drar enkla slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom naturvetenskapen på ett ganska bra sätt.
Du kan jämföra frågor och resultat i en undersökning. Du drar enkla slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom naturvetenskapen på ett bra sätt.
Du kan jämföra frågor och resultat i en undersökning. Du drar enkla slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom naturvetenskapen på ett mycket bra sätt.

Hitta, förstå och använda relevant information - Diskutera och ta ställning

 • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
komplettering krävs
grundläggande
utvecklade kunskaper
fördjupade kunskaper
Delta i diskussion
Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett enkelt sätt. Du beskriver några följder dina påstående kan leda till.
Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett utvecklat sätt. Du beskriver några följder dina påstående kan leda till.
Du ser skillnad på fakta och motiverar och framför dina åsikter på ett välutvecklat sätt. Du beskriver några följder dina påstående kan leda till.
Använda naturvetenskaplig information
Du kan använda naturvetenskaplig informations på ett ganska bra sätt i diskussioner, i enkla texter och i andra sätt att redovisa.
Du kan använda naturvetenskaplig informations på ett bra sätt i diskussioner, i utvecklade texter och i andra sätt att redovisa.
Du kan använda naturvetenskaplig informations på ett mycket bra sätt i diskussioner, i välutvecklade texter och i andra sätt att redovisa.
leda samtalet framåt
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker på ett sätt som leder diskussionerna framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker på ett sätt som leder diskussionerna framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker på ett sätt som leder diskussionerna framåt på ett mycket bra sätt.

Undersöka

 • Bi   genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
komplettering krävs
grundläggande
utvecklade kunskaper
fördjupade kunskaper
se nyttan med forskning och naturvetenskapliga upptäckter
Du kan ge exempel och beskriva några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du kan ge exempel och förklara några naturvetenskapliga upptäckter hänger ihop och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du kan förklara och komma fram till allmängiltiga slutsatser om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: