Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En textil bild. Åk 4. vt 16

Skapad 2016-01-26 08:07 i Presseskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Gör en personlig bild som visar vad som är typiskt för dig eller något du gillar, genom att använda olika textila material och tekniker.

Innehåll

Dessa förmågor övas i slöjdämnet

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Innehåll och arbetssätt

Du ska göra en bild som visar något du gillar eller som är typiskt för dig. Motivet på bilden ska göras som en applikation och så kan du lägga till detaljer med hjälp av t ex broderi, knappar, pärlor mm.

Du ska öva och visa att du kan: 

- skissa och planera ditt motiv

- mäta och klippa till tyg med sömsmån

- sicksacka kanterna på symaskin

- göra applikationer, med hjälp av vliesofix och sömnad

- dekorera med hjälp av t.ex. broderi, knappar, pärlor, garn mm

- göra en ram

- följa en instruktion

- dokumentera ditt arbete

- värdera din arbetsprocess och resultatet

 

Centralt innehåll från läroplanen som ingår i arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Detta bedöms

- förmåga att framställa ett slöjdföremål med hjälp av olika textila material och tekniker, utifrån en instruktion.

- förmåga att använda redskap och symaskin på ett säkert och ändamålsenligt sätt

- förmåga att välja och motivera olika materialval och hantverksteknik

- förmåga att värdera arbetsinsatsen och hur den har påverkat kvalitén på arbetet

- förmåga att uttrycka sig med hjälp av färg, form och material

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: