Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering med matris i Svenska åk 3 Läslust, läsförståelse, samtal och eget skrivande

Skapad 2016-01-26 09:45 i Pysslingen Skolor Söderbaumska skolan Pysslingen
Treans mål i svenska är att ge läslust, läsflyt och läsförståelse. Skönlitteratur står i fokus för samtalen i våra läsgrupper, men vi ägnar oss också åt konsten att läsa faktatexter. Vi tränar förmågan att skriva berättande med hela meningar, bra stavning och skrivflyt - både egna berättelser med tydlig handling, och korta faktatexter.
Grundskola 3 Svenska

Att kunna läsa och skriva, förstå och samtala är grundläggande förmågor för allt lärande - så därför tränar vi mycket på det i trean!

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet för elev

Under läsåret läser vi och samtalar om skönlitteratur för att känna igen oss och förstå hur andra tänker och hur världen fungerar - det kallas läsförståelse. Du tränar din lästeknik och ditt läsflyt, och du tränar på att sätta ord på dina tankar och att lyssna på andra. Vi pratar om hur man bygger en berättelse och beskriver huvudpersoner och miljöer. Du får själv pröva på att använda tankekartor, bilder och stödord för att skriva lite längre berättelser med hela meningar och tydlig handling. Vi pratar mycket om hur man gör när man läser en faktatext med läsförståelse och hur man använder stödord och tankekartor för att minnas och kunna återberätta. Vi skriver också egna korta faktatexter. Vi kombinerar texter med bilder för att förstärka budskap. Vi har en kommunikationsgrupp där du får träna på att prata om ämnen som berör dig och att lyssna på kompisarna.

Matriser

Sv
Matris för Läslust, läsförståelse, samtal och eget skrivande åk 3

Läslust, läsförståelse, samtal och eget skrivande åk 3

Grundskolans syften med undervisning i svenska: Eleven ska kunna
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
LÄSA - läsflyt och lästeknik
Kunskapskrav åk 3:
 • Sv   3
Du behöver träna för att bli säkrare i din lästeknik, så att du kan läsa våra texter med fungerande läsflyt/lästempo.
Du läser nu våra texter med fungerande lästeknik och läsflyt.
Du läser även svårare texter med bra lästeknik och läsflyt.
LÄSA - läsförståelse och läslust
Kunskapskrav åk 3:
 • Sv   3
Du behöver vuxenstöd för att förstå våra texter. Du har ännu inte riktigt hittat din läslust.
Du läser med intresse och förståelse. Du kan återberätta och besvara enkla läsförståelsefrågor.
Du läser gärna och med stort intresse, både i skolan och hemma. Du kan anknyta till egna erfarenheter och visar i dina kommentarer att du förstår även svårare texter.
SAMTALA - framföra synpunkter, föra resonemang, återberätta
Kunskapskrav åk 3:
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
Du behöver vuxenstöd för att formulera dina tankar och för att lyssna aktivt på andra.
Du deltar aktivt och delar med dig av dina tankar i våra samtal och du kan även lyssna på andra. Du kan återberätta med sammanhang.
Du deltar aktivt med åsikter och tankar i våra samtal och diskussioner. Du lyssnar aktivt på andra, bygger vidare på vad de säger och hjälper till att föra samtalet vidare. Du kan återberätta med tydligt sammanhang.
SKRIVA - skrivteknik, stavning
Kunskapskrav åk 3:
 • Sv   3
 • Sv   3
Du behöver träna på att skriva hela meningar läsligt med stor bokstav och skiljetecken. Du behöver träna på att stava vanliga ord rätt. Du behöver träna upp ditt skrivtempo.
Du skriver med läslig handstil och stavar vanliga ord rätt. Du skriver oftast hela meningar med stor bokstav och skiljetecken. Du har ett fungerande skrivflyt.
Du skriver med bra stavning, hela meningar och skiljetecken. Du textar med tydlig handstil och bra skrivflyt.
SKRIVA - enkla berättelser och faktatexter
Kunskapskrav åk 3:
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
Du behöver träna mer på att skriva enkla berättelser med tydlig början - handling - slut. Du behöver träna mer på att skriva enkla faktatexter utifrån enkla tankekartor och faktasökningar.
Du kan skriva enkla berättelser med tydlig början - handling - slut. Du kan skriva enkla faktatexter utifrån tankekartor och enkla faktasökningar.
Du skriver längre berättelser med bra struktur. Du skriver även faktatexter med tydligt faktainnehåll utifrån egna faktasökningar och tankekartor.
INSTRUKTIONER, RESPONS
Kunskapskrav åk 3:
 • Sv   3
 • Sv   3
Du behöver vuxenstöd vid instruktioner och respons.
Du visar att du försöker lyssna aktivt och formulera dig konstruktivt. Du försöker använda dig av instruktioner och respons i ditt arbete.
Du lyssnar aktivt och försöker formulera dig konstruktivt så att du hjälper andra i arbetet. Du använder dig självständigt av instruktioner och respons för att utveckla ditt eget arbete.
EGET ANSVAR - för lärande
Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.
 • Lgr11
Du behöver träna på att ta eget ansvar för ditt lärande i skolan och dina läxor.
Du visar att du försöker ta eget ansvar för ditt lärande i skolan och dina läxor
Du tar eget ansvar för ditt lärande i skolan och dina läxor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: