Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

4 -- Vårdpedagogik och handledning - 100p - Info och betyg

Skapad 2016-01-26 10:08 i zzNACKA/VÄRMDÖ Agila Institutet VUX
Undersköterskeutbildning – Kunskapskrav & Betyg Vårdpedagogik och handledning - 100 poäng
Vuxenutbildning

Här gör lärare och eleven bedömning av kunskaper i kurspaketet. Reflektioner över sitt lärande är viktigt för bestående kunskaper.

Innehåll

Vårdpedagogik och handledning - 100 poäng

 

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

  • Hur samtalssituationer påverkas av patienter och brukare, vårdpersonal och omgivningen.
  • Kunskap och kompetens inom vård och omsorg.
  • Handledningsprocessens olika delar: inventering, planering, genomförande och utvärdering.
  • Rollen som pedagog och handledare.
  • Innebörden av olika begrepp och teorier inom området pedagogik, kommunikation, handledning och samtalsmetodik. Olika former av handledning.
  • Pedagogiska metoder vid handledning.
  • Handledningsuppgifter, till exempel hjälp med motivationsarbete.
  • Lärande- och bedömningssamtal.
  • Kommunikationens betydelse för mötet mellan patienter och brukare och personal.
  • Avsikter med och utförande av kvalitetsarbete inom vård och omsorg.

Matriser

Betyg – Istället för betyg kan du välja att få ett intyg på genomförd utbildning. Intyg kan även fås som komplement till betyg

F
E
D
C
B
A
Betyg Vårdpedagogik och handledning

Sökta kurser & Status

Lånat Bok
1: a Hemuppgift ok
Alla hemupppgifter
Vårdpedagogik och handledning

Kunskapsmatris

Vårdpedagogik och handledning

E
C
A
Pedagogik, handledning och samtalsmetodik
Eleven diskuterar översiktligt hur en samtalssituation påverkas av patienten och brukaren, vårdpersonalen och omgivningen. Dessutom beskriver eleven översiktligt den pedagogiska funktion som personal har och hur den kan utvecklas. Eleven beskriver också översiktligt handledningsprocessens olika delar, rollen som pedagog och handledare samt det handledande samtalets betydelse i vård- och omsorgssituationer. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet begrepp som är relevanta i sammanhanget samt redogör översiktligt för de bakomliggande pedagogiska teorierna. Dessutom ger eleven några exempel på pedagogiska metoder.
Eleven diskuterar utförligt hur en samtalssituation påverkas av patienten och brukaren, vårdpersonalen och omgivningen. Dessutom beskriver eleven utförligt den pedagogiska funktion som personal har och hur den kan utvecklas. Eleven beskriver också utförligt handledningsprocessens olika delar, rollen som pedagog och handledare samt det handledande samtalets betydelse i vård- och omsorgssituationer. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet begrepp som är relevanta i sammanhanget samt redogör utförligt för de bakomliggande pedagogiska teorierna. Dessutom ger eleven några exempel på pedagogiska metoder
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat hur en samtalssituation påverkas av patienten och brukaren, vårdpersonalen och omgivningen. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat den pedagogiska funktion som personal har och hur den kan utvecklas. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat handledningsprocessens olika delar, rollen som pedagog och handledare samt det handledande samtalets betydelse i vård- och omsorgssituationer. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet begrepp som är relevanta i sammanhanget samt redogör utförligt och nyanserat för de bakomliggande pedagogiska teorierna. Dessutom ger eleven flera exempel på pedagogiska metoder.
Planerar och dokumenterar handlednigsuppgifter
Eleven planerar och genomför, i samråd med handledare, handledningsuppgifter utifrån syfte och mål. I arbetet interagerar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra utifrån individens förutsättningar och behov samt utifrån uppgiftens syfte och mål. Dessutom skapar eleven i samråd med handledare möjligheter för människor att delta i olika situationer. När uppgiften är genomförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen utifrån syfte och uppsatta mål. Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av sitt arbete.
Eleven planerar och genomför, efter samråd med handledare, handledningsuppgifter utifrån syfte och mål. I arbetet interagerar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra utifrån individens förutsättningar och behov samt utifrån uppgiftens syfte och mål. Dessutom skapar eleven efter samråd med handledare möjligheter för människor att delta i olika situationer. När uppgiften är genomförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen utifrån syfte och uppsatta mål. Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation av sitt arbete.
Eleven planerar och genomför, efter samråd med handledare, handledningsuppgifter utifrån syfte och mål samt anpassar vid behov uppgifterna till ändrade förutsättningar. I arbetet interagerar och kommunicerar eleven med säkerhet med andra utifrån individens förutsättningar och behov samt utifrån uppgiftens syfte och mål. Dessutom skapar eleven efter samråd med handledare möjligheter för människor att delta i olika situationer. När uppgiften är genomförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen utifrån syfte och uppsatta mål samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete.
Kvalitetsarbete
Eleven redogör översiktligt för kvalitetsarbetets betydelse för personal, patienter och brukare.
Eleven redogör utförligt för kvalitetsarbetets betydelse för personal, patienter och brukare.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för kvalitetsarbetets betydelse för personal, patienter och brukare.
Bedöma förmågan
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: