Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår miljö genom barns ögon/ Morup

Skapad 2016-01-26 10:28 i Morups förskola Falkenberg
Vi uppmärksammar, upplever och utforskar vår närmiljö.
Förskola
...

Innehåll

Uppstart projektplanering

  • Vi har varit i Snigelbacken där vi upplevt djur och natur, vi har arbetat vidare med upptäckterna via ett collage där vi reflekterat och dokumenterat. De yngsta barnen har upptäckt miljön både på gård och inomhus. Vi har tittat på vad de ägnar sig åt och tagit tillvara på det.

Formulering av syfte

Att barnen ska få upptäcka och utforska vår närmiljö och ges möjlighet att använda den på många olika sätt. (tex experiment, skapande, kunskap, teknik, kretslopp osv.)

Föräldrarnas delaktighet

Vi har diskuterat gårdens  miljö på föräldramöte. Förälder erbjuder material till en balansbana. Personal har tagit kontakt med Kjell Halltorp om hur vi ska kunna komma vidare med detta.

Förälder har varit och tittat på gården angående planering av balansbana, vi har också diskuterat vilket material som är bäst att använda.

Iscensättning av lärmiljön utifrån fokusområde/nyfikenhetsfråga

Vilken verksamhet vill vi erbjuda under inskolningen/barnens undersökningsperiod? (Se arbetsgången som ett stöd.)

Arbetssätt, organisation och struktur

I nuläget har vi dålig möjlighet till att strukturera arbetets gång med bestämda dagar då vi arbetar med detta. Vi tar istället vecka för vecka och utnyttjar de stunder det finns möjlighet. Detta beror på att vi har väldigt mycket barntimmar på få vuxna då många av barnen är små.

Kompetensutveckling

Vi har möjlighet att komma vidare och diskutera arbetssätt på våra processgrupper.

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

De äldre barnen som varit i Snigelbacken har funnit masken vi tog kort på intressant. Någon har uttryckt -Den är ju lite halv på mitten. Snigeln har många pratat om att de tyckte om att titta på. Det vi ser på barnens upplevelse var själva känslan barnen fick av vår närmiljö genom att springa i backen, känslan av löv när de trillat av träden osv. På gården har barnen använt mycket löv på olika sätt i sina lekar. De yngre barnen visar mycket intresse för skor som de provar, öppnar, knäpper och stoppar saker i osv. De visar även intresse för att sitta i lådor, fylla lådor och tömma lådor. I utemiljön ägnar de yngre sig mycket åt att fylla olika kärl med sand.

 

Formulera mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturkunskap-

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. 

 

 

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

I verksamheten har barnen fått möjlighet att reflektera och dokumentera sina upplevelser i ord och bild, och därigenom också getts möjlighet till att påverka verksamheten. Utav bild och ord har det blivit ett collage som vi arbetar vidare med.

Barn har reflekterat över att vårknoppar  fortfarande satt kvar på vårt träd, inne på förskolan. Vi har nu samlat löv som vi på olika sätt har arbetat med. De kommer att få dekorera vårt träd.

Vi kommer på olika sätt att utmana barnen vidare i sina upptäckter med riktning mot våra mål.

Vi har i vårt likabehandlingsarbete tillsammans utformat en god kamrat- pärm. På den klistrar vi de tankar barnen har angående hur man är en god kamrat. Pärmen kommer att fyllas med barnens egna goda kamrat handlingar.

 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Ev förändring/utveckling av inriktning

Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger? Hur arbetar vi vidare? Behöver vi formulera nya mål? 

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

 

Barnen ges möjlighet att påverka sin vardag på många olika sätt, vi ser till att barnens intressen och önskemål blir tillgodosedda. Barnen använder tex material i lärmiljön för att skapa olika saker. Ett papprör inspirerade barnen och blev till ett konstverk som de vill använda i ett museum. Vi tar tillvara barnens intresse för tex snö och is som vi utforskar på olika sätt . Vi har upptäckt att de yngre barnen intresserar sig mycket för att öppna och stänga saker , tex skor, lådor mm. De vill gärna stoppa i saker i vartannat. Vi vill av detta intresse utmana dem vidare med att låta dem utforska och pröva olika vardagstekniska uppfinningar, saker som går att öppna och försluta på olika sätt. Vi vill också öva begrepp som stor och liten och skapa ett förändrat lärande omkring storlek och rymd. Detta kommer vi att ta tillvara på nu i början av vårterminen. Vi ställer frågor till barnen för att de ska få sätta ord på sina funderingar och det hjälper oss att se hur vi ska utmana barnen vidare till nya erfarenheter och kunskaper. Vi låter barnen ställa hypoteser och pröva dessa. I pedagogisk dokumentation får barnen beskriva sina tankar och funderingar i bild och skrift. Vi känner att projektet utvecklas i rätt riktning mot de prioriterade mål vi har valt.

Vad det gäller likabehandling fortsätter vi att uppmärksamma goda kamratliga handlingar och kamratpärmen.  vi kommer också ha olika gruppstärkande lekar under våren samt använda oss av boken " Lika som bär " .

Barnens intresse för och experimenterande med snö och is har blivit pedagogisk dokumentation i form av en bok . Boken är fylld av barnens egna tankar, teorier och funderingar kring is och vatten blandat med fotografier och barnens egna teckningar. Vi har sett att experiment vi gjort med barnen har inspirerat dem till att i sina lekar själva göra experiment som att krossa is och diskutera vad som händer. Barnens intresse för att undersöka vardagstekniska uppfinningar som olika öppnings- och stängningssätt har vidareutvecklats. Vi märker att de blivit mer nyfikna då vi erbjudit dem och visat på nytt material att undersöka, tex påse med ziplås och olika sorters knappar, pedallåsfunktion mm. De har blivit mer medvetna om att saker öppnas och stängs på olika sätt, med olika teknik och fått fundera över varför vi har behov av att öppna och stänga olika saker. De har utvecklat språket, lärt nya begrepp och fått träna finmotorik i sitt undersökande. De har också fått kunskap om storlek och rymd. projektet "Öppna och stänga " har blivit pedagogisk dokumentation i form av en bok där barnens utforskande och tankar kommer fram i foton, teckningar och skrift.                                                                                                   Barnens idéer om hur vi kan använda papprör att skapa med har tagits tillvara. De har blivit en raket och en jättestor smällkaramell som ska plundras innan sommarstängningen ! På byggfirman har vi hämtat mer material som ska inspirera till vidare skapande. På vår gård har en förälder gjort en balansbana åt barnen och vi har köpt in en kub. Vi fortsätter fundera på hur vi kan tillföra inspirerande material på vår gård som tex pedagogisk på vårt staket. Många barn i gruppen har besökt snigelbacken och upptäckt många spännande saker i naturen där . Vi uppmärksammar dagligen nya förändringar i växtligheten på vår gård och har sått tillsammans med barnen . Småkryp är spännande och barnen har dokumenterat upptäckterna och ritat , ,skapat och sen satt upp detta på väggen. Vi kommer att göra pedagogisk dokumentation med barnen om våra upplevelser på snigelbacken . Det blir spännande samtal om natur och miljö.       Vi har läst boken " Lika som bär " och pratat om likheter och olikheter, ex varför vi har olika hudfärg och att vi har olika intressen, om hur det känns att inte få vara med och leka. Vi lyfter dagligen vårt förhållningssätt till varandra och stärker barnen när de visar ett fint sätt mot varandra, tex hjälper varandra och när de bjuder in varandra till lek. Vi har arbetat med vårt likabehandlingsarbete på olika sätt tex med att uppmärksamma hur man är en god kamrat och tittat i kamratpärmen. Vi har också gjort olika gruppstärkande lekar och haft massage. Vi känner att vi lever upp till våra värdeord att genom att vara goda mot varandra och göra saker tillsammans så får vi känna TRYGGHET och GLÄDJE. Vi tar tillvara på varandras olikheter och intressen och inspirerar varandra . Hos oss får vi SAMSPELA i LEK och vara NYFIKNA. Barnens idéer tas tillvara i vårt arbetssätt vilket skapar DELAKTIGHET. Så blir det ett fantastiskt LÄRANDE !

 

 

 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: