Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa årskurs 7 vt 2016

Skapad 2016-01-26 10:54 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Kursplanens centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Idh  7-9
  Rörelse Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  7-9
  Rörelse Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.

Årskurs 7

Under kommande period kommer vi att prova på olika bollsporter, orientera, lekar, testa olika redskap i gymnastik. Du kommer att få utveckla din kunskap inom ämnet idrott och hälsa både praktiskt och teoretiskt. Tänk på att skolidrotten har under de senaste åren genomgått förändringar. Genom att nya sporter har presenterats har målen blivit tydligare och innehållet i undervisningen har blivit bredare. Idag är idrott ett mer hälsoinriktat ämne, vilket kan uppmärksammas i senaste namnskiftet från idrott till idrott och hälsa. Namnskiftet var nödvändigt för att markera skillnaden mellan idrott i skolan och idrotten som bedrivs av idrottsföreningar. I kursplanen för idrott och hälsa tydliggörs att undervisningen syftar till att lära eleverna att ta ett långsiktigt ansvar för deras kropp och hälsa och att varje elev ska utvecklas i egen takt. Grunden i föreningsidrotten är däremot tävling, rangordning och urval av dem som presterar bäst. En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är att föreningsidrotten är frivillig och utövas på fritiden medan skolidrotten är obligatorisk och utövas under skoltid

Undervisningens innehåll

Elevens mål

 • Att förstå kartans uppbyggnad, färger, karttecken och skala
 • Att genomföra övningsbanor för årskursen, fri orientering
 • Att genomföra längre bana med individuell start
 • Att kunna delta i olika utomhusspel under perioden
 • Att genomföra olika modeller för konditionsträning
 • Att förbereda sig för genomförande av skoljoggen
 • Att du utvecklar din rörelseförmåga i olika redskapsövningar, ex matta
 • Att kunna delta i olika lekar och spel, ex handboll
 • Att du utvecklar din samarbetsförmåga och respekt för andra i lekar och olika spel
 • Att genomföra HLR, Livräddning och klara av simningen. 

.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Kvaliteter och förmågor som bedöms

  • Hur du genomför övningsbanor i okänd miljö, fri orienteringHur du genomför längre bana med individuell start, fri orientering.
  • Att du visar på förståelse för kartans uppbyggnad och orienteringens grunder.
  • Att du deltar i olika utomhusspel och hur du varierar och anpassar dina rörelser till sammanhanget.
  • Hur du anpassar dina rörelser i olika redskapsövningar.
  • Att du kan delta i olika utomhusspel och hur du varierar och anpassar dina rörelser till sammanhanget.
  • Att du kan delta i olika lekar och spel, ex handboll basketboll och innebandy och hur du varierar och anpassar dina rörelser till sammanhanget.
  • Att du kan simma 200 meter, varav 50 meter i ryggläge

 

 

Avsnitt 5

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: