Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Noveller 2016

Skapad 2016-01-26 12:51 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 – 9 Svenska
En novell är en kort, koncentrerad skönlitterär berättelse. Det kan vara en djupdykning i en persons tankar under en kort tid, eller en spännande återgivning av en enda händelse, eller ett långt äventyr som bara beskrivs med några få ord. En bra novell berättar inte allt utan skapar nyfikenhet och funderingar hos läsaren.

I detta arbetsområde kommer du att förstå vad som utmärker genren och träna på att själv skriva i den.

Innehåll

Mål

Syftet med arbetet är att du utvecklar din förmåga att skriva  och läsa .

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Arbetets innehåll

 

Arbetet innehåller:

 • läsning och analys
 • skrivande av egen novell
 • responsgivning till annan novell

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Arbetssätt

Så här arbetar och redovisar ni:

 1. gemensam läsning av klassiska noveller för att förstå genren och träna analys
 2. tittar på och diskuterar filmatiserade noveller
 3. eget skrivande av novell på valfritt tema
 4. kamratrespons
 5. frivillig publicering av bearbetad novell

 

Visa din kunskap - Bedömning

Du visar att du förstår novellgenren genom:

 • att skriva en egen novell
 • att ge kamratrespons i delat dokument


 

Reflektion

I detta arbetsområde är jag mest stolt över...

För att uppnå högre kvalitet borde jag ha ....

Jag måste komplettera....

Matriser

Sv
Svenska skriva novell

Innehållslig kvalitet

Intressant innehåll
Din text väcker inte läsarens intresse
Delar av din text väcker läsarens intresse t.ex. inledningen
Du lyckas hålla kvar läsarens intresse i längre delar
Du håller kvar läsarens intresse i hela texten
Din text fängslar läsaren och du lyckas hålla spänningen genom hela texten.
Din text har inga person- och miljöbeskrivningar
Din text har få enkla person- och/eller miljö-beskrivningar
Både miljö - och personbeskrivningar förekommer i din text.
Du beskriver både inre och yttre egenskaper och stämningar i miljön varvat
Din text har balans mellan olika inslag, vilket du visar exempelvis genom gestaltning.
Dialogen i din text tillför inte din berättelse något
Dialog finns i din text, men den fungerar inte helt. Läsaren måste läsa om för att förstå
Du använder dig av fungerande dialog.
Du har förmåga att utelämna det oväsentliga i dialogen.
Du använder dialogen för att föra handlingen framåt
Du börjar variera anföringsverben
Du kombinerar anföringsverben med adverb
Du använder dialogen för att beskriva personer.

Sammanhang och uppläggning

Disposition, struktur och textens uppbyggnad
Du berättar en mycket enkel historia som saknar förklarande text mellan scenerna
Du berättar en enkel historia med början, handling och slut utan utvikningar
Din historia hänger ihop, men den kräver omläsning
Din texts olika delar utgör en helhet
Du gör ett säkert upplägg av textens olika delar
Disposition, struktur och textens uppbyggnad
Det finns övergångar finns mellan olika stycken i din text
Du klarar att göra skickliga övergångar mellan olika delar av texten
Röd tråd
Någon del i din text känns ologisk eller skulle kunna strykas för att den inte tillför handlingen något nytt eller inte hör dit.
Delar av din text är outvecklad och bör byggas ut

Språklig kvalitet och skrivregler

Du använder mycket enkla och konkreta ord
Du använder enkla och konkreta ord
Du använder ibland ett korrekt och varierat språkbruk (SV)
Du använder ord korrekt och varierat
Ditt ordval är varierat och specifikt
Du använder talspråksformer av ord
Du börjar kunna skilja på tal- och skriftspråk
Du använder begrepp som du inte helt behärskar(SV/SVA
Du klarar att använda abstrakta begrepp korrekt
Du visar ett visst sinne för underfundiga formuleringar och/eller humoristiska vändningar
Du tar risker vad gäller ord och strukturer (SVA)
Tempus
Du växlar mellan nutid och dåtid inom samma stycke
Du växlar ibland mellan nutid och dåtid inom samma stycke
Du klarar att växla mellan olika tempus på ett korrekt sätt
Meningsuppbyggnad
Din text har en mycket enkel meningsbyggnad (SVO)
Din text har en enkel meningsbyggnad.
Din text har korrekt meningsbyggnad.
Din text har varierad meningsbyggnad
Du visar medvetenhet om meningsbyggnadens betydelse för textens stil
Meningsuppbyggnad
Ibland börjar du meningen med annan satsdel än subjektet, oftast tidsadverbial
Du använder olika typer av bisatser
Du behärskar inte skrivreglerna
Du behärskar de vanligaste skrivreglerna relativt korrekt
Du behärskar de vanligaste skrivreglerna korrekt
Din text är lätt att läsa, dvs. du behärskar i stort sett skrivreglerna och är medveten om skrivreglernas betydelse
Du behärskar skrivreglerna och använder dem för att lyfta fram textens innehållsliga kvalitet
Rubrik finns till texten
Du har hittat en passande rubrik till din text

Text, generellt

Du har endast något typiskt drag för genren med i texten
Du har en del typiska drag för genren med i texten
Du har de bärande typiska dragen för genren med
Din text är uppbyggd med så gott som samtliga typiska dragen för genren
Du utnyttjar genrens möjligheter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: