Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva: grammatik och skrivregler Vt 2016

Skapad 2016-01-26 14:32 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Elever i förberedelseklassen ska arbeta med ordklasser, ordföljd och med enkla skrivregler.
Grundskola 6 – 9 Svenska som andraspråk
Du ska träna på att skriva olika typer av texter, tex faktatext och argumenterande text. Du ska också träna på skrivregler och jobba med grammatik på svenska.

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan:

 • ordklasserna: substantiv, verb, adjektiv, pronomen, räkneord och prepositioner.

 • skriva meningar med rätt ordföljd i påståenden som inleds både med person(subjekt) och något annat, t ex. tid; imorgon, kl.12 eller plats; i skolan, på bussen.

 • skriva meningar med rätt ordföljd i ja/nej-frågor och frågeordsfrågor

 • skriva enkla texter i olika genrer

Genomförande

Tid: vt 2016

Du ska:

 • arbeta enskilt och i grupp med olika grammatikövningar

 • skriva gemensamma texter och egna texter

 • rätta texter enskilt och i grupp

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.
 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Redovisning

 

 • läxförhör i grammatik

 • Skriftligt prov i  grammatik

 •  Skriva och lämna in olika typer av texter, faktatext, recension och argumenterande text.

Koppling till styrdokumenten

Kopplingar till läroplan

 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte välja och använda språkliga strategier,
 • SvA
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Matriser

SvA
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Svenska som andraspråk
Förmågan att välja och använda språkliga strategier
Eleven kan skriva enkla texter med till viss del begripligt innehåll och fungerande struktur. Exempel: Du skriver korta meningar utifrån ett litet ordförråd.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation. Exempel: Du skriver korta texter utifrån ett något större ordförråd. Du hittar på nya ord, när du inte kan den exakta betydelsen.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, relativt väl fungerande struktur och viss språklig variation. Exempel: Du skriver enkla texter med ett utökat ordförråd och du använder andra ord för att beskriva ord du inte har den exakta betydelsen av.
Svenska som andraspråk
Förmågan att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Eleven kan i enkla texter använda några enkla regler för stavning, enstaka skiljetecken, med viss språkriktighet. Exempel: Du använder punkt och frågetecken och du vet hur vanligt förkommande ord stavas, även ljudstridiga ord. Du kan ordklasserna substantiv, adjektiv, verb, räkneord, pronomen och prepositioner. Du känner delvis till hur dessa används i språket.
Eleven kan i enkla texter använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt. Exempel: Du använder förutom punkt och frågetecken även kommatecken och uttropstecken. Du kan stava längre, mindre välkända ord, Du kan ordklasserna substantiv, adjektiv, verb, räkneord, pronomen och prepostioner och vet i huvudsak hur dessa används i språket.
Eleven kan i enkla texter använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett relativt väl fungerande sätt. Exempel: Du använder fler skiljetecken, t ex talstreck. Du kan stava fler, mindre välkända ord. Du kan ordklasserna substantiv, adjektiv, verb, räkneord, pronomen och prepositioner och känner relativt väl till hur dessa används i språket.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: