Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid, tabeller och diagram

Skapad 2016-01-26 16:36 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer att jobba med tid, tabeller och diagram.

Lärandemål

Du ska kunna…

◾olika enheter för tid

◾räkna med tid

◾skriva datum på olika sätt

◾kunna läsa av enkla tabeller

◾kunna läsa av stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram

Innehåll

Syfte / förmågor

 Begreppsförmågan

år, vecka, dygn, kvart, timme, minut, stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram

Kommunikativa förmågan

Du ska kunna delta muntligt i diskussioner i grupp och vid genomgångar. Du ska förklara hur du tänkte när du räknar olika uppgifter. Du ska skriftligt kunna visa hur du löser olika uppgifter samt välja en effektiv strategi för att lösa ett problem.

Procedurförmågan

Du ska kunna analog och digital tid. Du ska kunna olika enheter för tid samt kunna räkna ut tidsskillnader. Du ska kunna skriva datum på olika sätt. Du ska kunna läsa av tabeller, stapeldiagam, linjediagram och cirkeldiagram.

Analysförmågan

Du ska kunna se samband mellan olika begrepp och förklara vad de innebär. Du ska kunna förklara hur begreppen hör ihop vad det är för likhet och skillnader. Du ska kunna formulera och lösa problem genom att använda olika strategier anpassade till vilket problem du ska lösa.

Metakognitiv förmåga

Du ska kunna se om ditt svar är rimligt. Du ska kunna välja en metod utifrån den uppgift du ska lösa. Du ska kunna använda dig av olika strategier vid problemlösning.

Undervisning

Du kommer att:

 • arbeta i par, grupp och enskilt (EPA)
 • diskutera matematik
 • vara med vid genomgångar

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
 • Ma  E 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6
  Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  E 6
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma  E 6
  I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Bedömning

Se matris

Matriser

Ma
Bedömingingsmatris

Du kan använda och analysera begrepp och samband mellan begrepp.

Du läser av en anlog och digital klocka.
Du kan beskriva tiden på ett sätt. Ex. Tio över två eller 14.10.
Du kan beskriva tiden på tre sätt, analogt och två olika digitala sätt. Ex. Tio över två, 02.10 och 14.10.
Du kan även tala om när på dygnet det är när du läser av en digital klocka. Ex. 02.10 är tio över två på natten och 14.10 är tio över två på eftermiddagen.
Du kan sambanden mellan tidsuttrycken sekund-år
Du vet vad de olika tidsuttrycken innebär. Du kan göra enkla växlingar mellan enheterna. Ex. 5 h = 300 min
Du kan göra svårare växlingar mellan enheterna. Ex. 18 veckor = 126 dagar och 360 s = 6 min
Du läser av en tabell
Du svarar på frågor med en tabell som grund, där svaren finns direkt i tabellen. Ex. Patrik åker från Halmstad fem över ett. När är han framme i Falkenberg?
Du svarar på frågor med tabell som grund, där svaren inte finns direkt i tabellen. Ex. Det tåg som startar 9.00 från Göteborg kommer fram en kvart för sent till Halmstad. Hur lång tid tar resan då?
Du läser av ett diagram
Du svarar på frågor utifrån ett enkelt diagram. ex. Hur mycket väger grävlingen?
Du svarar på frågor utifrån ett diagram där svaren inte finns direkt i diagrammet. Ex. Du läser av ett linjediagram och kan svara på hur mycket en bebis har ökat i vikt de första fem månaderna..
Du svarar på frågor utifrån ett mer avancerat diagram.. Ex. Du kan i ett linjediagrambåde hitta rätt klockslag och temperatur för att svara på "Vad var klockan när temperaturen var 5 grader?

Du kan välja och använda lämpliga metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Du kan räkna ut tidsskillnader
Utan timövergång. Ex. Klockan är 14.30. Hur mycket är klockan om 3 h och 10 min? Hur mycket var klockan för 4h och 15 min sedan?
Med övergång över midnatt. Ex. Hur lång tid är det mellan 22.25 och 02.15?
Med timövergång. Ex. Klockan är 14.30. Hur mycket är klockan om 3 h och 45 min? Hur mycket var klockan för 8 h och 45 min sedan?

Du kan formulera och lösa problem

Du använder strategier i problemlösning, beskriver ditt tillvägagångssätt och bedömer resultatets rimlighet.
Du löser problem där det gäller att välja lämpliga räknesätt och kan till viss del bedöma rimligheten. Ex. Hur många elever deltog i undersökningen?
Du löser uppgiften och kan variera lösningsstrategi och bedöma rimligheten i lösningen. Ex. Hur mycket mer kostar två stycken 2-dagarskort än ett 4-dagarskort?
Du löser uppgiften, kan värdera olika lösningsstrategier och motivera rimligheten i lösningen. Ex. Om fem timmar och tjugo minuter kommer klockan att vara tre på natten. Hur mycket är klockan i digital tid nu?

Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och val av metoder samt följa och föra logiska resonemang

Du för och kan följa resonemang kring tillvägagångssätt, val av metoder genom att ställa och besvara frågor.
Du försöker beskriva en egen lösning, se likheter och skillnader. Ex. Du kan beskriva hur du har tänkt för en kompis och sedan se vad som ör lika i era lösningar och vad det är för skillnader.
Du resonerar kring olika lösningar. Ex. Du kan berätta vilket som blir nästa bokstav i ett mönster och varför det blir den bokstaven.
Du jämför olika lösningar och drar egna slutsatser. Ex. Du kan beskriva vilken metod du tycker är den bästa för uppgiften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: