Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema USA

Skapad 2016-01-26 20:32 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Miniböcker som presenterar en person, en sevärdhet, en stad el dylikt i USA.
Grundskola 5 Engelska
English is fun! We will begin our tour of English-speaking countries in the USA.

Innehåll

Inledning

Syfte

Du utvecklar din förmåga att :

  • formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • och reflektera kring levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

 

 

Undervisningssätt/arbetssätt

  1. Make a short book about a famous person, a famous sight, a city etc
  • You must include both pictures and written information about your topic. You can write about: where the person was born, how old he/she is, why is the person famous? etc
  • include facts about people, cities, money, economy, geography, career etc.


       2.  Make a short (5 minutes) presentation of your book.

       3.    When you have finished both task 1 and 2, prepare 4-5 questions for the class to respond to after your presentation. 


OBS! Jag kommer att lägga ut tydliga instruktioner för hur du ska göra din bok och vad den ska innehålla på Google Classroom/English

 

 

 

Bedömning

Se matris.

Matriser

En
Vt 2016 Engelska åk 5

Kriterier

F
E
C
A
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar och i interaktion.
Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Du bearbetar din text och gör enkla förbättringar.
Du formulerar dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande samt även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du bearbetar och gör välgrundade förbättringar.
Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande, samt med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare ocn situation. Du bearbetar och gör välgrundade förbättringar.
Tala
Att kunna uttrycka sig muntligt i egna framställningar och i interaktion.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt och relativt sammanhängande. Du bearbetar och gör enkla förbättringar. Du väljer och använder dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du uttrycker dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande samt även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du bearbetar och gör välgrundade förbättringar. Du väljer och använder dig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du uttrycker dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande, samt med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare ocn situation. Du bearbetar och gör välgrundade förbättringar. Du väljer och använder dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Realia
Kunskap om engelsktalande länder.
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: