Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse till musik vt.16

Skapad 2016-01-26 21:46 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Du får möjlighet att skapa en egen dans till egen vald musik.
Grundskola 9 Idrott och hälsa
...

Innehåll

1. Namn på arbetsområde eller tema

I det här arbetsområdet kommer du att få arbeta med att utveckla din förmåga att röra dig till musik, att öva din koordination, takt och rytm genom att vi först härmar en färdig dans. Sedan kommer du få utveckla din förmåga att skapa egen dans.

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Idh  7-9
  Rörelse Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  7-9
  Rörelse Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

4. Arbetssätt

 

 

Du får tillsammans med andra eller enskilt skapa en dans innehållande olika stegkombinationer. Du får välja musik själv och som inspiration tränar vi in en färdig dans första lektionen. Andra lektionen ser vi hur äldre elever löste denna uppgift när de gick i nian.Tanken är att ni skall skapa en egen dans till egen vald musik, 2-4 minuter lång skall dansen vara. Den skall innehålla riktningsförändringar, rotation, kanon samt tempohöjningar. Därefter har du några lektioner ( 4st.) för att jobba med din dans och sedan en lektion för redovisning. Det går också bra att filma sin dans och lämna in till oss som redovisningsform. 

 

 

5. Bedömning

Du kommer att bedömas på följande delar:

 • hur du arbetar med dansen under lektionstid
 • hur du satt ihop dina steg och om de passar till musiken
 • hur väl du rör dig i takt med musiken
 • din förmåga att röra dig med inlevelse och känsla och om du tar ut rörelserna.
 • din förmåga att skapa egna rörelser. Att du har med de rörelser som skall vara med.

Matriser

Idh
Kunskapskrav Idrott och hälsa år 9

Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik **anpassar eleven till viss del sina rörelser** till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik **anpassar eleven sina rörelser relativt väl** till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik **anpassar eleven sina rörelser väl** till takt, rytm och sammanhang.

Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan på ett **i huvudsak fungerande** sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett **relativt väl fungerande** sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: