Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi skriver egna sagor åk 4

Skapad 2016-01-26 22:24 i Åledsskolan Halmstad
Under några veckor i åk 4 kommer vi att arbeta med hur en saga är uppbyggd, vilka olika typer av sagor som finns och vad som kännetecknar dessa.Eleverna ska skriva varsin saga, illustrerar denna och presentera den för egen vald mottagare för respons. Vi kommer att ha fokus på: * sagans traditionella egenskaper/figurer och händelser *de delar som sagan består av. *adjektivens "målande funktion" *samt skrivprocessens delar för att höja kvaliteten på sagans form, innehåll och "mottagarvänlighet".
Grundskola 3 – 5 Svenska som andraspråk Svenska
...

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

Sv SvA
Sagor

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att se powerpoint kring olika: * olika typer av sagor * sagans uppbyggnad * sagans klassiska innehåll * några kända sagoförfattare genom tiderna. Vi kommer att: *arbeta med hur du kan koppla adjektiv till de substantiv för att göra mer målande beskrivningar. *läsa sagor både självständigt och i grupp/klass * bearabeta sagornas innehåll och upplägg i diskussioner i klassen Du kommer att få skriva: *utkast till en saga i små steg varvat med respons från kamrater och lärare. *den färdigbearbetade sagan på dator( iPad) och koppla till egenhändigt ritade bilder för att förstärka innehållet.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Vad kommer jag att bedöma?

Bedömningen kommer att göras utifrån följande matris
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att formulera sig
  • Sv
Du skriver olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du skriver olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du skriver olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Förmåga att anpassa språket
  • Sv
Du gör enkla redogörelser med viss anpassning till mottagaren, syftet och sammanhanget.
Du gör utvecklade redogörelser med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhanget.
Du gör välutvecklade redogörelser med god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Förmåga att följa skriftregler
  • Sv
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Du använder regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Förmågan att använda adjektiv
Du använder då och då adjektiv för att förstärka möjligheten för läsaren att skapa inre bilder.
Du använder regelbundet adjektiv för att beskriva och förtydliga bilden av det du berättar om
Du gör tydliga och målande beskrivningar av personer, miljöer, känslor och händelser i din saga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: