Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Självporträtt av olika former

Skapad 2016-01-27 08:42 i Holkens förskola Lunds för- och grundskolor
Under höstterminen 2015 arbetade vi mycket med former. Eftersom barnen ett par gånger per läsår brukar göra ett självportätt tyckte vi att det kunde vara intressant att se hur de tänker kring vilka former man kan använda och använder när man målar/ritar/skapar ett självporträtt. En annan frågeställning som kom upp när vi startade upp projektet: Hur gör man former? Tex. en halvcirkel? Vad händer om man delar en kvadrat i fyra lika stora delar osv. Modersmålsstöd: Vad heter färgerna och formerna på barnens modersmål. Vi använder Penpal.
Förskola
Skapa ett självporträtt av former. Vilka former finns det, vilka former kan vi använda? Vilken form har dina ögon, ansiktet osv. Vilka färger vill du använda?

Beskriv de olika formerna. Hur gör man en halvcirkel osv.

Språk - modersmålsstöd: Vad heter de olika formerna på ditt modersmål. Vi spelar in med Penpal.

Innehåll

Självporträtt - Metod

Vi skapar självporträtt i små grupper, 2 och 2.

Vi väljer färg på pappret till bakgrund.

Vi väljer färger och former till de olika delarna i ansiktet.

Vi ritar och klipper ut formerna. (Klippning - en viktig färdighet för att kunna lära sig att skriva. Muskelträning i handen - och roligt!)

Vi använder oss av spegel.

Vi använder oss av Penpal.

Vilka matematiska frågeställningar dyker upp? Hur löser vi dem?

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: