Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människan och naturen

Skapad 2016-01-27 08:45 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Området handlar om hur människan använder naturen för att överleva, men också för att försörja sig. Naturen behövs för att vi ska leva ett bra liv.
Grundskola 8 Geografi
Temat inleder med basnäringarna jordbruk, fiske , skogsbruk och gruvindustri. Vi går vidare med Industri, tjänster och service och avslutar med transporter och kommunikation samt energi

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Undervisningen kommer att handla om

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.

Du ska få kunskaper om och utveckla förmågor kring

 

 • Centrala begrepp som hör till arbetsområdet. Basnäring, råvara, hållbar utveckling, naturligt/onaturligt kretslopp, fotosyntes. ekologiskt jordbruk KRAV-märkning, plantage, fiskezoner, internationellt vatten, fångstkvot, hållbart fiske, uthålligt skogsbruk, biobränsle, malm, masugn, produkter, marknadsföring, investeringar, multinationellt företag, varor och tjänster, import och export ,tullar, energikällor, fossila bränslen.     

 • Analysera hur människan påverkar naturen genom sitt sätt att bedriva sin verksamhet i de olika basnäringarna. Utforska de intressekonflikter som kan uppstå och värdera dessa och ge förslag på lösningar. 

 • Kunskaper om industri och servicesektorn, transport och kommunikationer i Sverige och världen. Resonemang om olika transporters för och nackdelar. Kunskaper om olika energikällor, dess för- och nackdelar.

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbetssätt och undervisning

 Vi utgår från läroboken SOL 4000 och de elevblad som hör till läromedlet. 

Vi arbetar med geografiska begrepp för området och lär oss att göra och se olika sambandskedjor.

 Vi kommer också ha genomgångar, diskussioner/textsamtal i par och gemensamt under arbetets gång.

Vi tittar på olika presentationer (flipfilmer) och filmer.

Temat är indelat i tre avsnitt

1.Jordbruk,fiske,skogsbruk och gruvindustri  (prov/läxförhör 1) eller (avstämning 1)

2. Industri, Tjänster och service.( prov/läxförhör 2 resp. avstämning 2)

3. Transporter och kommunikation, Energi. (prov /läxförhör3 avstämning 3)

Bedömning

Jag bedömer  din förmåga att förstå och använda de centrala begreppen. Vidare hur du visar de grundläggande kunskaperna inom området, hur du beskriver likheter och skillnader och för ett eget resonemang dvs med hjälp av fakta, begrepp och teorier, drar slutsatser, skapar förklaringar och visar på olika perspektiv, (ser sambandskedjor) samt förmågan att motivera dina åsikter.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: