Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2016-01-27 09:15 i Bosgårdsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Historia Religionskunskap
...

Innehåll

Tidsperiod

V.5-12

Syfte/förmågor att utgå ifrån

Du kommer arbeta med följande nyckelförmågor:

 • Begreppsförmågan -  förstå och använda de historiska begrepp vi möter.
 • Analysförmågan -  se orsaker och konsekvenser av olika händelser, se likheter och olikheter.
 • Kommunikationsförmågan - vara delaktig i samtal, diskussioner och redovisningar
 • Informationshanteringsförmågan -  läsa och förstå de texter vi arbetar med 

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Kunskapskrav och bedömning

Vi kommer att bedöma vad du gör under arbetets gång. T.ex. delaktighet i samtal och instuderingsfrågor.
Vi kommer att bedöma den film du gör tillsammans med din grupp. Det är viktigt att du får med samtliga delar i uppgiften. 
Vi kommer avsluta med att du får en skriva ett brev där du är en person som lever på medeltiden. Detta brev kommer också att bedömas. 

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi  E 6
  Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
 • Hi  E 6
  Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
 • Hi  E 6
  Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
 • Hi  E 6
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att arbeta:
- med boken Utkik
- samtalar och diskuterar
- ser på filmer
- skapa egna filmer genom grupparbete
- ni kommer att arbeta med dramatiseringar på draman tillsammans med Eva. 

Elevens ansvar och inflytande
- du ansvarar för att genomföra de uppgifter du får
- du ansvarar för att vara delaktig i samtal och diskussioner samt i grupparbetet
- du har inflytande över den film ni skapar samt de frågor du vill diskutera och lyfta.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: