Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima Formula 5, kapitel 4 Sannolikhet och bråk

Skapad 2016-01-27 13:14 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Grundskola 5 Matematik
Nästa kapitel heter Sannolikhet och bråk. Min förhoppning är att du öppnar dina "matteögon" i vardagen och ser att det finns matematik överallt.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisningens innehåll

Allmänt hur matematikboken fungerar
Vi har gemensamma genomgångar för alla delar i kapitlet.

Vi genomför då olika aktiviteter i form av spel, laborationer och diskussioner.

Därefter får du i egen takt arbeta i boken. 

Det finns sidor G - Gemensamt spår - som alla ska arbete med.

Inom kapitlets delar genomför vi med jämna mellanrum gemensamma aktiviteter där du får öva samarbete och öva dig i att diskutera matematik.

I slutet av varje G-spår finns Lösa problem. Här får du möjlighet att upptäcka och utveckla strategier för problemlösning. 

 

Detta kommer bedömas

Jag kommer att bedöma dig i hur du löser problem, där metoden för lösningen inte är given. Du ska också bedömas i hur du väljer och använder lämplig metod när du löser rutinuppgifter. Du ska använda ett matematiskt språk - kommunicera. Du ska kunna använda matematiska begrepp och se samband mellan begreppen. Du ska också kunna redovisa skriftligt på ett tydligt sätt och avgöra om svaret är rimligt (kan vara rätt) - resonera.

Matriser

Ma
Matematik kapitel 4

Sannolikhet och bråk

Kan
Behöver träna mer på
se möjliga utfall och beräkna sannolikheter
se samband bråk - decimaltal - procent - sannolikhet
addera enkla bråk och sannolikheter
använda strategier vid problemlösning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: