Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 4 "Formtoppa"

Skapad 2016-01-27 13:48 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Grundskola 6 Matematik
Nu har du fått möta alla de olika delar av matematiken som mellanstadiet kan bjuda på. Nu ska du få möjlighet att stärka dina kunskaper och "formtoppa" inför matchen NP.

Innehåll

Förmågor du får utveckla

 • lösa problem
 • använda ett matematiskt språk/begrepp
 • procedur/välja och använda räknemetoder
 • resonera kring matematik
 • analysera begrepp och sambandet mellan dem

Innehåll vi tränar

 • Taluppfattning: tals värde, bråk, procent, avrundning, beräkning, binära tal
 • Algebra: skriva och tolka uttryck, lösa ekvationer
 • Geometri: former, beräkning av area och omkrets, vinklar.
 • Samband och förändring: mönster och uttryck, tolka koordinatsystem
 • Sannolikhet och statistik: beskriva sannolikheten för en händelse. Tolka statistik och beräkna medelvärde, median och typvärde
 • Problemlösning: lösa olika vardagsproblem med olika matematiska innehåll

Hur ska du arbeta?

Inför varje avsnitt gör du en diagnos. Utifrån ditt eget resultat kommer du därefter att träna det du var osäker på. Du får även ta del av gemensamma genomgångar.

Bedömning

Du kommer v.14 göra Nationella Prov. Dessa blir bedömningsunderlag efter denna repetition. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: