Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri i matematik för årskurs 9

Skapad 2016-01-27 13:57 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 9 Matematik
I det här geometriområdet får du arbeta med rymdgeometriska figurer och räkna ut volymer på dem. Du kommer också att få träna dig på att använda olika enheter för volym.

Du som räknar på röd kurs kommer också att arbeta med areaskala och volymskala, begränsningsarea, volym och area på ett klot samt träna dig på att använda Pythagoras sats för att räkna ut sträckor i rymdgeometriska figurer.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • kunna ge namn på och känna igen olika rymdgeometriska kroppar
 • såsom rätblock, kub, cylinder,prisma, klot, kon och pyramid
 • kunna använda olika enheter för volym
 • kunna räkna ut volymen för rätblock, cylinder, prisma, kon och pyramid

Undervisning och arbetsformer

 

 • Genomgångar i grupp och individuellt
 • enskilt arbete
 • arbete i grupp
 • läxor
 • diagnos
 • redovisa uppgifter muntligt
 • praktiska övningar
 • prov

Bedömning - vad och hur


 • din förmåga att välja metod vid problemlösning
 • din förmåga att följa, förstå och pröva matematiska resonemang
 • din förmåga att skriftligt redovisa dina tankegångar
 • din förmåga att muntligt följa och delta i diskussioner, under arbeten och genomgångar

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  7-9
  Geometri Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  7-9
  Geometri Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Ma  7-9
  Geometri Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: