Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik skolår 6 vt-16

Skapad 2016-01-27 14:31 i Forshällaskolan Uddevalla
Grundskola 6 Musik

Fokus under våren: Under våren kommer vi att varva teoretiskt och praktiskt arbete under musiklektionerna. Vi kommer bl.a att spela, sjunga, skapa musik med digitala hjälpmedel och lyssna på musik.

Innehåll

Syfte

Syftet med musiken under hösten är att du ska utveckla din förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Undervisningens innehåll och arbetssätt

Vi kommer att under lektionen arbeta med:

 • sång i olika former, unisont, växelsång, kanon, stämmor
 • ensemblespel med piano, ukulele, bas, slagverk (blues)
 • digitala och andra verktyg för musikskapande, skapa en egen blues
 • öva på att uttrycka sig om musikupplevelser och resonera om eget och andras musicerande
 • musikframföranden
 • hur musiken kan påverka människor och användas i olika sammanhang
 • musik tillsammans med bild, text eller dans.
 • repetera instrumentgrupperna

Kopplingar till läroplan

 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Musikframföranden.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • delta i gemensam sång och följa rytm och tonhöjd
 • spela melodi, bas och slagverksstämma
 • ackompanjera på ukulele, gitarr eller piano
 • skapa musik på iPaden
 • resonera om sitt eget och andras musicerande
 • uttrycka sig om musikupplevelser
 • ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att:

 • delta aktivt i undervisningen
 • förmedla dina tankar och kunskaper både muntligt och skriftligt
 • spela och sjunga upp för mig

Kopplingar till läroplan

 • Mu  E 6
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
 • Mu  E 6
  Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
 • Mu  E 6
  Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
 • Mu  E 6
  Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
 • Mu  E 6
  Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
 • Mu  E 6
  Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
 • Mu  E 6
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: