Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa årskurs 9 vt 2016

Skapad 2016-01-28 08:37 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Årskurs 9

Under kommande period kommer vi att prova på olika bollsporter, orientera, dansa, leka, testa olika redskap i gymnastik. Du kommer att få utveckla din kunskap inom ämnet idrott och hälsa både praktiskt och teoretiskt. Tänk på att skolidrotten har under de senaste åren genomgått förändringar. Genom att nya sporter har presenterats har målen blivit tydligare och innehållet i undervisningen har blivit bredare. Idag är idrott ett mer hälsoinriktat ämne, vilket kan uppmärksammas i senaste namnskiftet från idrott till idrott och hälsa. Namnskiftet var nödvändigt för att markera skillnaden mellan idrott i skolan och idrotten som bedrivs av idrottsföreningar. I kursplanen för idrott och hälsa tydliggörs att undervisningen syftar till att lära eleverna att ta ett långsiktigt ansvar för deras kropp och hälsa och att varje elev ska utvecklas i egen takt. Grunden i föreningsidrotten är däremot tävling, rangordning och urval av dem som presterar bäst. En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är att föreningsidrotten är frivillig och utövas på fritiden medan skolidrotten är obligatorisk och utövas under skoltid

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Kursplanens centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Idh  7-9
  Rörelse Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  7-9
  Rörelse Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Undervisningens innehåll

Elevens mål


Att utveckla din styrka – kondition i olika stationsträningsmodeller och redskapsbanor

Att kunna sätta upp mål för din träning och hur du ska gå tillväga för att uppnå målet

Att använda sig av olika träningsmodeller inför genomförandet av vårjoggen samt dra slutsatser av denna träning och koppla samman detta med metoder och teorier du lärt dig och kunna förklara samband träning – effekt

Att förstå kartans uppbyggnad, färger, karttecken och skala

Att genomföra övningsbanor för årskursen, fri orientering

Att genomföra längre bana med individuell start

Att kunna delta i olika utomhusspel under perioden

Att förbereda sig inför genomförandet av skoljoggen

Att kunna delta i olika lekar och spel, ex volleyboll och innebandy

 

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Kvaliteter och förmågor som bedöms

Att du kan delta i olika utomhusspel/inomhusspel och hur du varierar och anpassar dina rörelser till sammanhanget

Att du kan delta i olika lekar och spel, ex hanboll och innebandy och hur du varierar och anpassar dina rörelser till sammanhanget

Hur du genomför övningsbanor i okänd miljö, fri orientering

Hur du genomför längre bana med individuell start, fri orientering

Att du visar på förståelse för kartans uppbyggnad och orienteringens grunder

Att du kan utveckla din förmåga i danser

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: