Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, olika textyper

Skapad 2016-01-28 09:02 i Hosjöskolan Falun
En planering för arbete med olika texttyper för internet-baserad tidning. (blogg)
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi ska skapa en internet-baserad tidning. För att den ska bli bra behöver man kunna skriva olika typer av texter.

Innehåll

Vad?

Vi ska skriva i vår klasstidning för att träna på olika texttyper och även lära oss netikett ( hur man agerar på nätet och vad man kan använda för bilder osv).

Det blir roligare att skriva när det finns mottagare som vill läsa det man skrivit.

Hur?

Vi kommer att arbeta med hur man skriver olika typer av texter tillsammans sedan kommer vi att dela upp upp oss i olika redaktioner som sedan arbetar med att producera material som kan publiceras i tidningen. (på bloggen)

Varför? (syfte)

Syftet är att vi ska träna på att olika typer av texter skrivs på olika sätt beroende på textens innehåll och mottagare.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: