Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jr, Kemi, år 4-5, Vattnets egenskaper och kretslopp

Skapad 2016-01-28 09:28 i Jutarumsskolan Halmstad
Arbetet ska leda till att en ökad förståelse om att vatten kan förkomma i olika former och vad det heter när vatten övergår från en form till en annan form. Eleverna ska lära sig om vattnets kretslopp i naturen samt bli medvetna om hur vattenrening går till.
Grundskola 4 – 5 Kemi
...

Innehåll

Syftet med arbetsområdet:

Syftet med det här arbetsområdet är att du ska få lära dig mer om hur det viktiga ämnet vatten förkommer i naturen i olika former och hur vattnets ständiga kretslopp pågår.

Förmågor vi tränar på:

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

Ur kursplanen:

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna erfarenheter och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med kemins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden.

Centralt innehåll för årskurs 4 - 6:

Kemin i naturen

 • Vattnets egenskaper och vattnets kretslopp,
 • Inledningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt,

Kemins metoder och arbetssätt

 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

 

Bedömning

När du har arbetat med det här arbetsområdet ska du visa att du kan:

 • ska få insikt om vilken betydelse vatten i olika former har i allt levande,
 • ska få insikt om varför vi ska vara rädda om den begränsade vattenmängden på jorden så att vattnet inte förorenas,
 • ska få kunskap om vattnets kretslopp,
 • ska få kunskap om varifrån vi får vårt dricksvatten.

Arbetssätt och aktuella begrepp

Vi kommer att:

Inventera elevernas förkunskaper om vattnets egenskaper och kretslopp. Utifrån elevernas kunskaper planerar vi och lägger upp det fortsatta arbetet.

Undervisningen kommer bl a ge eleverna möjligheter att:

 • Ta del av fakta på olika sätt genom att läsa och resonera om faktatexter.
 • Se och föra samtal om filmer som handlar om t.ex. vattnets kretslopp och vattenrening.
 • Ta del av olika enkla undersökningar där eleverna få chans att formulera sig skriftligt genom att skriva hypnos, resultat och slutsats.
 • Resonera muntligt med hjälp av stödstrukturen "Analysmodellen" om vad det kan finnas för orsaker till smutsigt vatten, vad smutsigt vatten kan få för konsekvenser och vilka möjliga lösningar det kan finnas.

Aktuella begrepp inom arbetsområdet:

fast form, flytande form, gasform, aggregationstillstånd, vattenånga, avdunsta, kondensera, koka, smälta, stelna(frysa), desublimera, nederbörd, kretslopp, saltvatten, sötvatten, hypotes, resultat, slutsats...

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: