Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik 6-9, musikens verktyg: musikteori

Skapad 2016-01-28 10:10 i Alsike skola Knivsta
Musikundervisning klass 6-9, musikens byggstenar
Grundskola 6 – 9 Musik
Vecka Ämne Område Lektion del 1 Lektion del 2

v. 2 Musikteori kompositörer Beethoven Spela/sjunga

v. 3 Musikteori kompositörer Mozart Spela/sjunga

v. 4 Musikteori kompositörer J S Bach Spela/sjunga

v. 5 Musikteori kompositörer Beatles Spela/sjunga

v. 6 Musikteori kompositörer Robert

Johnsson Spela/sjunga

v. 7 Musikteori Genrer Bluesens

inverkan Spela/sjunga

v. 8 Sportlov X X X

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

Förmågor att utveckla inom detta område

Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmågan att - skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, samt - analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

• Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

Undervisning

Vi arbetar med musikaliska begrepp som : symboler, notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation. Vi använder digitala verktyg när vi dokumenterar arbetet vi gjort.

Bedömning

Matriser

Mu
Betygskriterier musik 7-9

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar
Eleven kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang
Eleven kan i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: