Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fotosyntes hos gröna växter samt förbränning

Skapad 2016-01-28 12:44 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Biologi Kemi

Vi arbetar med växter, fotosyntes och förbränning.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.

Konkretisering

 • Ha kunskaper om sporväxter samt veta vilka växter
  som hör till dessa.
 • Ha kunskaper om fröväxter samt veta vilka växter
  som hör till dessa.
 • Veta hur blommor är uppbyggda och vad de har för uppgift.
 • Kunna beskriva hur befruktningen ger frö och frukt.
 • Ha kunskaper om hur frön sprids och vad könlös förökning innebär.
 • Förstå hur frön gror och bildar en växt.
 • Öka sin kunskap om hur planering av undersökning går till
 • Ha kännedom om fotosyntes och förbränning och vad de innebär.
 • Se samband mellan solenergi och kemiska energi
 • Förstå och kunna använda begreppen; producent, konsument och nedbrytare
 • Få kunskap om näringskedjor

Undervisning/arbetssätt

Vi arbetar först med växter. Vi gör planering av undersökning, har genomgångar, tittar på filmer och gör eget arbete.

Därefter kommer vi in på fotosyntes och förbränning. Denna del bearbetar vi både ur biologins perspektiv och kemin perspektiv.

Bedömning

Bedömning enligt matris.

Matriser

Bi Ke
Fotosyntes hos gröna växter samt förbränning

Förmåga att kommunicera

Når ej lägsta kunskapskrav
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formulera ställningstagande med motiveringar och konsekvenser
Har ännu inte formulerat ställningstagande.
Formulerar ställningstagande med enkla motiveringar och beskriver några tänkbara konsekvenser.
Formulerar ställningstagande med utvecklade motiveringar och beskriver några tänkbara konsekvenser.
Formulerar ställningstagande med välutvecklade motiveringar och beskriver några tänkbara konsekvenser.

Förmåga att genomföra systematiska undersökningar

Når ej lägsta kunskapskrav
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formulera planeringar
Har ännu inte formulerat någon planering.
Bidrar till att formulera planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Formulerar planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Formulerar planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Förmåga att använda begrepp, modeller och teorier

Når ej lägsta kunskapskrav
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Föra resonemang om miljöpåverkan
Har ännu inte visat förmåga att föra resonemang.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beskriva biologiska samband
Har ännu inte visat förmåga att se samband.
Visar på enkelt identifierbara samband.
Visar på förhållandevis komplexa samband.
Visar på komplexa samband.
Använda naturvetenskapliga begrepp
Har ännu inte visat förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar till viss del förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar relativt god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Kunskaper
Har ännu inte tillräckliga kunskaper.
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: