Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att genomföra en muntlig presentation

Skapad 2016-01-28 12:50 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Du ska muntligt få redovisa ett intresse, en resa, en personlig sak eller något annat du är särskilt intresserad av.
Grundskola 7 – 9 Svenska
...

Innehåll

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Vad du bör tänka på

 • Bestäm dig för vad du ska tala om och vad du tycker är viktigt att de som lyssnar ska få veta. 
 • Börja med att skriva ner det du redan känner till om ämnet innan du letar efter mer fakta. Du får ett papper med frågor som stöd av mig. 
 • Gör en power point där du presenterar ditt ämne med text och bild
 • Träna på din presentation så att du känner dig säker :-)
 • Du säger lika mycket med din kropp som med dina ord. Bestäm dig för hur du ska agera och tänkt på hur du rör dig inför din publik.
 • Kom ihåg att tala tydligt och inte för fort.

 

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 9
  Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  E 9
  Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Matriser

Sv
Muntlig presentation

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Innehåll
Presenterar ett innehåll som är förståeligt. Tänker på mottagaren så att det t ex inte blir för svårt att förstå. Använder egna ord.
Visar sig kunnig i ämnet, vet vad du pratar om och är insatt i ämnet.
Tydligt sammanhang med en röd tråd samt motiveringar och/eller argument.
Framförande
Berättar relativt fritt samt har endast stödord som minneshjälp. Har ögonkontakt med åhörarna.
Kan bjuda in publiken, genom att t ex ställa och besvara frågor som "Har någon upplevt...", "Vet någon ..."
Ledigt och avslappnat kroppsspråk, variation i ordval, har endast stödord som används måttligt, talar fritt samt kan hantera oförutsedda händelser.
Begriplighet
Talar tydligt och med lagom tempo.
Har naturliga pauser i talet och kan förklara innehållet vid behov.
Klarar av att komma av sig, tappa bort sig och när man glömmer bort vad som ska sägas. Varierar tonfall, använder kroppsspråket för att förstärka eller förtydliga genom att röra på sig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: