Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Test Ekdalaskolans pedagogiska planering

Skapad 2016-01-28 13:25 i Ekdalaskolan Härryda
Här är en mall för Ekdalaskolans EPP, Ekdalaskolans pedagogiska planering. Tänk på att alltid göra en kopia innan du formulerar en EPP i ditt ämne. Döp Epp:n till det aktuella arbetsområdet samt markera vilket/vilka ämnen det gäller.
Grundskola 6 – 9
Här beskriver du arbetsområdet.

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla.

Koppla till kursplanens syfte. 

Vad ska vi arbeta med?

Koppla till det centrala innehållet samt konkretisera det. 

Hur ska vi arbeta?

Här beskriver du metoder och arbetssätt. 

- Språk- och kunskapskutvecklande arbetssätt. (Se språkpolicy inklusive metoder och mallar)

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Checklista för lärarens planering (utifrån relevans):

- Ämnessamverkan 

- IKT

- Plan för skola och omvärld

- Livskunskapskurser

Se lista på arbetssätt/metoder samt olika sätt att redovisa (kan användas för elevinflytande. 

Denna text tas bort i färdig EPP

 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Kunskapskrav

Här kopplar du till de kunskapskrav som kommer bedömas under det aktuella arbetsområdet. 

Veckoplanering

Här skriver du tider för hemuppgifter, prov och inlämningar med mera. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: