Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2016-01-28 13:39 i Pysslingen Skolor Älvkvarnsskolan Pysslingen
Under V4-12 läser vi om länderna i Norden.
Grundskola 5
...

Innehåll

Dessa kunskapskrav arbetar vi med:

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Dessa förmågor/färdigheter tränar vi:

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Dessa arbetsformer använder vi:

Genomgångar

Filmvisning

Kartträning

Fördjupning

Resedagbok

Det här läromedlet och materialet använder vi oss av:

 

Puls-Geografi

Ne-skola

Så här kommer du att bli bedömd inom detta arbetsområde:

Du kommer att bli bedömd på de ovanstående arbetsformerna. Du ska också kunna centrala begrepp inom ämnet, känna till Nordens namngeografi, och förstå vilka inre och yttre krafter som påverkar jordytan på olika sätt.

Så här kommer vi att utvärdera arbetsområdet:

 

Momentet avslutas men en muntlig och skriftlig utvärdering.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: