Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk verksamhet: Dockteater, vårterminen 2016

Skapad 2016-01-28 14:25 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Du ska få vara med och göra en dockteater. Du ska få göra en pinndocka. Du ska få spela teater med dockorna vi gjort
Grundsärskola 4 – 6 Estetisk verksamhet
Du ska få vara med och göra en dockteater.

Du ska få göra en pinndocka.

Du ska få spela teater med dockorna vi gjort.

Vi ska arbeta med den här uppgiften i träslöjden, i textilslöjden, i bilden och i drama och teater.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...


 • skapa med olika tekniker och material.
 • arbeta med olika färger och former.
 • dramatisera en berättelse.
 • delta i skapandet av en dockteaterföreställning.

Kopplingar till läroplan

 • ES
  Syfte skapa genom bild, musik och slöjd,
 • ES
  Syfte välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
 • ES
  Syfte använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Det här ska vi göra

 

 • Du ska få vara med och tillverka en dockteaterscen.
 • Du ska få göra en pinndocka.
 • Du ska få rita, klippa, klistra, måla och skulptera med flera olika material och tekniker.
 • Du ska få träna på dramatisera en berättelse.
 • Du ska få vara med om att göra en dockteaterföreställning.
 •  

Kopplingar till läroplan

 • ES  1-9
  Estetisk framställning Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
 • ES  1-9
  Estetisk framställning Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
 • ES  1-9
  Estetisk framställning Dramatisering av sånger och berättelser med ljud, musik och rörelse.
 • ES  1-9
  Material, redskap och tekniker Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialet kan kombineras med digital teknik.
 • ES  1-9
  Material, redskap och tekniker Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
 • ES  1-9
  Material, redskap och tekniker Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
 • ES  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • använda olika material.
 • använda olika tekniker.
 • skapa bilder på egen hand, fritt skapande.
 • skapa bilder efter förebild, att härma.
 • dramatisera en berättelse.

Matriser

ES
ESTETISK VERKSAMHET Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg

----->
----->
----->
----->
SKAPA
...genom bild
Deltar i skapande aktiviteter. Behöver handledning i processen.
Deltar tillsammans med andra i olika skapande aktiviteter. Genomför moment efter instruktioner. Behöver viss handledning i processen.
Skapar med hjälp av olika estetiska uttrycksformer och tekniker. Har ibland egna idéer om hur arbetet ska utformas. Behöver inspiration och exempel. Arbetar både självständigt och tillsammans med andra och anpassar sig till olika sammanhang.
Skapar med hjälp av olika estetiska uttrycksformer och tekniker utifrån egna val. Planerar, genomför och slutför sin idé både på egen hand och tillsammans med andra.
VÄLJA OCH ANVÄNDA
...olika material, tekniker, redskap.
Deltar i att använda givna material, metoder och redskap/verktyg för att skapa. Behöver handledning.
Väljer och använder ibland lämpliga metoder och redskap/verktyg för att skapa. Behöver viss handledning
Väljer och använder lämpliga redskap och arbetsmetoder för att skapa. Sätter personlig prägel på det estetiska skapandet.
Väljer och använder lämplig estetisk form utifrån syfte och sammanhang. Använder erfarenheter och nya kunskaper inom den estetiska verksamheten. Arbetar kreativt på eget initiativ
ANVÄNDA ORD, BEGREPP OCH SYMBOLER
...inom ämnesområdet
Identifierar/känner till enkla ord, begrepp, symboler inom väl kända/bekanta ämnesområden. Behöver hjälp med att använda och sätta ord, begrepp och symboler i rätt sammanhang.
Förstår och använder enkla ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden. Behöver viss hjälp med att använda och sätta dem i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Förstår och använder ord, begrepp och symboler inom både kända och mindre kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.

ES
Estetisk verksamhet: Dockteater, vårterminen 2016

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: