Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Compare countries

Skapad 2016-01-28 14:28 i Pysslingen Skolor Karl Johans skola Pysslingen
Arbetsområde med koppling till olika kulturer i olika engelsktalande länder.
Grundskola 6 Engelska
You know how it is to live in Sweden, but do you have any idea of how it is in other countries?

You will get to learn about how they live in a couple of English-speaking countries and then try to compare this with how you live.

Innehåll

Syfte och mål

Arbetsområdet syftar till att:

 • Träna din förmåga att förstå talad och skriven engelska
 • Utveckla din förmåga att formulera dig i tal och skrift
 • Utveckla din förmåga att anpassa ditt tal utefter mottagare, syfte och situation
 • Utveckla din förmåga att samtala kring egna upplevelser och göra jämförelser med andra kulturer och företeelser i länder där engelska används

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Elevens arbete

Arbetet kommer att pågå under januari och februari och det kommer innehålla flera olika moment.

Vi kommer jobba enligt följande:

 1. Vi läser text 4B i textboken (s.20-21) och förstår, diskuterar och översätter innehållet.
 2. Vi jobbar med de tillhörande uppgifterna för kapitlet i arbetsboken.
 3. Vi lyssnar på ett antal "My Secret Land" från UR-play och tränar då på att lyssna på olika dialekter av engelska och samtidigt föra anteckningar kring innehållet. Vi pratar då om de olika länderna som berörs i ljudklippen och ni får även i läxa under vecka 4-5 att lyssna på en hemma. 
 4. Avslutningsvis skriver ni ett brev på engelska till en person från England där ni beskriver hur vi lever i Sverige. Vilka sociala regler finns? Är det några likheter med de engelska som beskrivs i text 4B? Vilken mat är typiskt svensk? Vilka traditioner firar vi?

Läxan kommer att redovisas muntligt och brevet skriver ni antingen för hand eller på iPad och lämnar sedan in.

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Bedömning

Jag bedömer dig under hela perioden då vi arbetar med temat. Jag tittar bland annat på:

 • Hur väl du förstår texten
 • Hur väl du förstår ljudklippen vi lyssnar på
 • I vilken grad du kan återge fakta från ljudklippen med hjälp av stödord

I den text du lämnar in tittar jag på:

 • Ditt språk, alltså hur du formulerar dig och bygger meningar
 • Hur väl du kan anpassa ditt skrivande utefter uppgiften
 • I hur stor utsträckning du har jobbat igenom din text för att t.ex. rätta till stavfel och andra missar

Under hela arbetsprocessen lägger jag även en vikt vid att du kopplar de kunskaper och erfarenheter du har kring hur det är att leva och bo i Sverige till den information du får kring de länder vi berör. Jag vill då att du hittar likheter och skillnader i levnadssätt. 

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
 • En  E 6
  Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
 • En  C 6
  Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  C 6
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  C 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
 • En  C 6
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
 • En  C 6
  Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
 • En  A 6
  Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  A 6
  Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  A 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • En  A 6
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
 • En  A 6
  Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: